KRISTNA NYHETSBYRÅN

70 000 katoliker kräver att Världsbanken skyddar bönders utsädesrättigheter

Lästid: 2 minuter
Över 70 000 katoliker från hela England och Wales har skrivit på ett brev till Världsbanken och uppmanar den att hjälpa till att fixa det globala livsmedelssystemet.

Över 70 000 katoliker från hela England och Wales har undertecknat ett brev till Världsbanken där de uppmanar den att hjälpa till att åtgärda det globala livsmedelssystemet. Brevet, som också undertecknades av 18 katolska biskopar, säger att jordbrukare måste behålla rätten att använda sina egna frön. Det överlämnades till Världsbankens personal i London av den katolska hjälporganisationen CAFOD. Det presenterades också vid de årliga Världsbanksmötena som äger rum denna vecka i Marrakech, Marocko.

Brevet från Salina, en bonde i Bangladesh, kräver skydd av småbönders grundläggande rättigheter att använda sina egna frösorter – en rättighet som alltmer hotas när stora fröföretag har kommit att dominera den globala frömarknaden.

Det är en del av CAFOD’s matkampanj ”Fixa livsmedelssystemet”, som uppmanar den brittiska regeringen och institutioner, inklusive Världsbanken, att skydda jordbrukares rättigheter över hela världen att spara, använda, byta och sälja sina egna frön.

I vissa länder har Världsbanken tvingat fram nya frölagar i utbyte mot finansiellt stöd. CAFOD säger dock att dessa lagar förhindrar bönder från att dela frön, som de har gjort i generationer, och istället tvingar dem att köpa frön från stora jordbruksföretag.

Helen Moseley, kampanj- och utvecklingschef på CAFOD, säger: ”Vi vill säga ett stort tack till alla som har undertecknat Salinas brev. Hennes budskap till Världsbanken har hörts tydligt och klart: orättvisa regler som sätter press på småbönder att köpa kommersiella frön är inte godtagbart. Det kan driva bönder och de samhällen de försörjer in i fattigdom, osäkerhet när det gäller mat och minska deras motståndskraft mot klimatförändringar.”

CAFOD-kampanjare som överlämnade Salinas brev blev mottagna av högre tjänstemän inom Världsbanken, som gick med på att träffas och diskutera problemet. ”Det var ett mycket hjärtligt möte och vi förklarade hur mycket stöd vår kampanj har fått från vanliga församlingsmedlemmar runt om i landet,” säger Father Rob Esdaile, som överlämnade brevet till Världsbankens personal och vars egen församling, St. Dunstan i Woking, var en av de 750 församlingar som stödde kampanjen.

Biskop Tom Neylon från Liverpool-stiftet säger: ”Jag stöder CAFODs kampanj ’Fixa livsmedelssystemet’ eftersom den lyfter fram den situation som småskaliga bönder runt om i världen alltmer befinner sig i. Fångade i en enorm obalans i makt med stora jordbruksföretag hotas även deras rättigheter till sina egna frön som har förts vidare från generation till generation.”