KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

Ängsbackafolket ansluter även till Equmeniakyrkan

Equmeniakyrkan i Molkom, belägen mellan Karlstad och Filipstad, har vuxit tack vare nyandliga inflytande från Ängsbacka.

I Equmeniakyrkan i Molkom har det varit en positiv trend när det gäller medlemsutveckling. Enligt vakanspastorn Erland Jerresand har församlingen inte växt på åratal och det har inte hållits dop på många år. Men nu har det skett en förändring. I våras blev två personer med nyandlig bakgrund döpta och ytterligare två står på tur att bli en del av församlingen.

Det har också arrangerats ett möte mellan Equmeniakyrkan och pingstförsamlingen för att diskutera hur de nya medlemmarna med nyandlig bakgrund ska tas emot. För att välkomna de nya medlemmarna och deras vänner kommer det planeras ett kvällsmöte i mars.

Förutom den ökade medlemsutvecklingen har Equmeniakyrkan i Molkom också startat en Alphakurs. Över 30 personer har anmält sig, vilket är betydligt fler än förväntat. Alphakursen kommer att hållas nära Ängsbacka där man är medveten om den positiva utvecklingen de senaste åren.

Svenska kyrkan i Molkom har också tagit emot människor från Ängsbacka, men det är svårt att säga exakt hur många. Enligt prästen i Alster-Nyedsbygdens församling, Linda Ganters, är det vanligt att människor deltar i det som finns tillgängligt på landsbygden. Det kan vara allt från gudstjänster till samtalsgrupper.

Enligt Erland Jerresand handlar det främst om personlig omvändelse när det gäller de nya medlemmarna i Equmeniakyrkan i Molkom. Många har sökt efter något och funnit Jesus som en lösning. Trots olika religiösa bakgrunder välkomnar församlingen alla med öppna armar.

Sammanfattningsvis kan man säga att Equmeniakyrkan i Molkom har upplevt en positiv medlemsutveckling de senaste åren, med flera dop och nya medlemmar med nyandlig bakgrund. Församlingen planerar att arrangera ett kvällsmöte och starta en Alphakurs för att integrera de nya medlemmarna. Även Svenska kyrkan i Molkom har tagit emot människor från Ängsbacka och välkomnar dem med öppna armar.