KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

Anmälningsplikt skadligt för hela samhället

Sveriges kristna råd anser att utredningen "Stärkt återvändandeverksamhet", som föreslår anmälningsplikt för offentliganställda, riskerar att öka skuggsamhället och minska tilliten.

I ett uttalande skriver SKR:s styrelse bland annat att de anser det vara orimligt att människor som vistas i Sverige utan uppehållstillstånd riskerar att anmälas till polisen eller Migrationsverket när de nyttjar sina lagstadgade rättigheter till skola och viss sjukvård. En konsekvens av detta skulle kunna vara att dessa människor inte längre söker sig till kommuner, vårdgivare och myndigheter. SKR anser istället att papperslösas rättigheter bör stärkas för att motverka det skuggsamhälle som har vuxit fram. En lag om anmälningsplikt skulle enligt SKR inte bara drabba papperslösa, utan även vara ett generellt slag mot tilliten i samhället. SKR menar att tilliten i samhället istället bör byggas upp och att papperslösas rättigheter bör skyddas. För att läsa mer om detta kan man besöka SKR:s webbplats (https://www.skr.org/anmalningsplikt-skulle-urholka-den-sociala-tilliten/).