KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

Ärkebiskopar ”djupt ånger” brister i den oberoende skyddsnämnden

Ärkebiskoparna i Canterbury och York beklagar djupt bristerna i utformningen och styrningen av Engelska kyrkans fristående säkerhetsråd (ISB).

Ärkebiskoparna av Canterbury och York säger att de ”djupt ångrar” bristerna i designen och styrningen av Engelska kyrkans Oberoende skyddsråd (ISB). Organet upplöstes tidigare i år efter att dess två styrelsemedlemmar avskedades och hävdade att rådet inte var tillräckligt oberoende och att deras arbete hade förhindrats av kyrkan.

Advokaten Sarah Wilkinson fick i uppdrag att genomföra en oberoende granskning efter beslutet av Ärkebiskopsrådet att avsluta kontrakten med Jasvinder Sanghera och Steve Reeves på grund av en sammanbrott i relationerna. Hennes granskning har just publicerats och kritiserar vad den kallar ”otillräckliga styrningsarrangemang” och ”förvirring” kring ordet ”oberoende”.

Prästen Ian Paul, som är medlem i Ärkebiskopsrådet, säger till Premier: ”Jag tror att medlemmarna i Ärkebiskopsrådet verkligen är glada över att se att Wilkinson-rapporten publiceras, av flera skäl: för det första fanns det en upprepande anklagelse från överlevande och deras förespråkare att Ärkebiskopsrådet var inblandat i något slags mörkläggning och att skälet till att de avslutade ISB var att stoppa dem från att uppträda på General Synod och förhindra dem från att avslöja något som var pinsamt för oss. ”Men detta har visat att inget av detta är sant. Som med många saker inom Engelska kyrkan, handlar det om misstag, inte konspiration.”

Granskningen visade att ISB hade utformats under extrem tidspress, som främst påtvingades av ärkebiskopen av Canterbury. Den konstaterade att detta resulterat i allvarliga designfel och att den rättsliga statusen för ISB var oklar från början. Ordet ’oberoende’ skapade också förvirring kring var ISB:s operativa oberoende slutade och Rådets tillsyn som välgörenhetens uppdragsgivare började.

Utnämningen av Meg Munn som ordförande för ISB sågs också som en ”betydande orsak till förtroendebrott”, eftersom hon också var ordförande för den Nationella skyddspanelen och anklagades för att inte vara tillräckligt oberoende från kyrkan. Ms Munn har sedan dess avgått från alla sina poster inom kyrkans skyddsverksamhet.

Granskningen hävdade också att det fanns ”strukturella svagheter” inom ISB.

Dr Paul säger: ”Jag håller med dem om att vi har haft brister i styrningen, vilket har gjort det mer komplicerat. Jag har också upprepade gånger sagt att ordet ’oberoende’ i ISB var fel. Det var aldrig oberoende. Det var aldrig avsett att vara oberoende. Det var bara avsett att vara en interimistisk åtgärd som skulle övergå till en fullständigt oberoende granskning av säkerheten, vilket är vad vi behöver.”

Rapporten har skickats till professor Alexis Jay, tidigare ordförande för den Oberoende utredningen om sexuella övergrepp mot barn (IICSA), som en del av hennes pågående arbete med att utveckla förslag till en helt oberoende struktur för säkerhetsgranskning inom Engelska kyrkan.

Dr Paul tillägger: ”Jag hoppas verkligen att vi nu med Jay-processen kommer att kunna gå vidare till en mycket mer okomplicerad, mycket enklare, genuint oberoende granskning av säkerhet, vilket är vad vi behöver.”

I ett uttalande på Engelska kyrkans webbplats säger Ärkebiskopen av Canterbury Justin Welby och Ärkebiskopen av York Stephen Cottrell: ”Som råd har vi börjat diskutera denna mycket grundliga rapport och kommer att fortsätta göra det under de kommande veckorna. Fast vi kommer att svara mer detaljerat senare, vill vi säga redan nu att vi djupt ångrar bristerna som avslöjats i denna rapport, särskilt i designen och styrningen av ISB som bidrog till det slutliga förtroendebrottet och tar vårt delansvar för den situationen. Vi beklagar särskilt den påverkan detta har haft på offer och överlevande av missbruk. Rapporten är tydlig med att förtroendebrottet mellan ISB-medlemmarna efter utnämningen av den tillförordnade ordföranden – vilket var uppenbart vid Ärkebiskopsrådets möte den 9 maj 2023 – var händelsen som gjorde att avslutningen av deras kontrakt nästan var oundviklig. Den fann inga bevis för påståenden om att andra motiv låg bakom beslutet, även om den erkände att det var förståeligt att ämnet för ärendegranskningar kan ha trott annorlunda. Det är viktigt att vi nu lär oss läxor och inte tappar bort dem för vilka oberoende ansvarsutövning är avgörande – offren och offren för missbruk – och mer allmänt alla som kommer i kontakt med kyrkan och som litar på oss att leverera högsta standarder inom skyddande.”

Hela rapporten kan läsas här.