KRISTNA NYHETSBYRÅN

Search
Search
Close this search box.

Biskopar delar pilgrimsfärd till Julians helgedom

Mer än 40 biskopar från Engelska kyrkan och Romersk-katolska kyrkan i England och Wales har deltagit i en gemensam gudstjänst och pilgrimsfärd till St. Julianus helgedom under ett tvådagarsmöte i Norwich.

Mer än 40 biskopar från Engelska kyrkan och den Romersk-katolska kyrkan i England och Wales har deltagit i gemensam gudstjänst och en pilgrimsfärd till St Julianus helgedom under ett tvådagarsmöte i Norwich.

Ärkebiskoparna av Canterbury och York, kardinal Nichols samt ärkebiskoparna av Birmingham, Liverpool och Southwark var bland dem som deltog. Deras möte arrangerades vid den romersk-katolska och anglikanska domkyrkan i staden.

Dessa typer av gemensamma möten har hållits ungefär vartannat år sedan 2006.

Samlingen inleddes med böner i den katolska domkyrkan St John the Baptist i Norwich, ledd av ärkebiskopen av Birmingham, följt av en pilgrimsfärd till St Julianus helgedom i Norwich.

Julianus av Norwich var en kristen mystiker och författare från 1300-talet, vars läror präglas av hopp och förtroende för Guds godhet.

Fader Richard Stanton, prästdirektör för helgedomen och församlingspräst för St John the Baptist Timberhill, i Norwich, berättade för biskoparna att 4 000 pilgrimer besöker varje år från hela världen.

Han talade om ”dagligt bönfullt vittnesbörd” i kyrkan genom morgon- och kvällsbön samt firande av eukaristin.

Han tillade att ”tysta skaror” kommer till kyrkan varje dag för att be och söka Gud i stillhet och tystnad.

Han sa: ”Många gånger tror jag att det viktigaste jag gör är att öppna dörrarna och låta människor komma in.”

Biskoparna deltog i en promenad från helgedomen till den anglikanska domkyrkan.

De deltog också i morgonbön, körvesper (avbildad) och en mässtjänst, ledd av ärkebiskopen av Canterbury, i stadens anglikanska domkyrka.

Diskussioner inkluderade den katolska kyrkans synodresa, kröningen och ett möte om St John Henry Newman med professor Roderick Strange, rektor för Mater Ecclesiae, St Mary’s University London.

Den rättvise Graham Usher, biskop av Norwich, som höll mötet, sa: ”Det har varit underbart att be och vara på pilgrimsfärd med så många av de romersk-katolska biskoparna som vi har starka band av tillgivenhet och vänskap med.

”Genom att be tillsammans, lära och reflektera, hoppas jag att den Helige Ande ska inspirera oss och leda oss till större enhet.

”Norwich har en lång tradition av gästfrihet och det var mycket rörande för oss att besöka St Julianus helgedom, en plats som tar emot tusentals kristna pilgrimer varje år från hela världen.

”Som påven Franciskus har sagt talar Moder Julianus till oss över århundradena och blir alltmer erkänd och firad för sin betydelse inom den kristna traditionen”.

Pilgrimsfärden följer det nyliga mötet mellan anglikanska och romersk-katolska biskopar i Rom där påven gav i uppdrag åt par av biskoparna att arbeta närmare tillsammans i gemensam mission och vittnesbörd.