KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

Biskopar i uppror mot glassprovokation i Karlstad!

Biskopens kontroversiella syn på planerat höghushotell i Karlstad väcker debatt om stadens framtid.

En norsk miljardär har designat en 100 meter hög träbyggnad vid rondellen intill Bibliotekshuset i Karlstad. Petter Stordalen är tänkt att driva hotellet. Inget beslut är fattat ännu. Kommunen har bjudit in till samråd där Karlstad stift höjde rösten, enligt P4 Värmland.

Biskopen uttrycker förvåning över planerna. Enligt kulturmiljöprogrammet är miljön i området särskilt värdefull. Att placera en 100 meter hög byggnad i ett grönområde kommer definitivt påverka stadens siluett. Stiftet är oroligt för att trähotellet kan skymma domkyrkan i området Sandgrund i Karlstad.

Planchefen på Karlstads kommun tror att trähotellet kan påverka stadsbilden positivt. Konstens roll i träbyggnaden ska speglas, med lokalproducerat material från Värmland. Projektet kan vara förenligt med kulturvärden enligt byggloven. Byggstart kan bli våren 2026, men frågan kommer att analyseras på nytt.

Frågan är om en norsk miljardär vet mer än Svenska kyrkan om bevarandet av kulturmiljöer. Enligt planchefen är projektet förenligt med kulturvärden. Byggstart kan bli våren 2026 och planchefen ser positivt på projektet, trots eventuella kontroverser. ”Glasspinne” får stå för honom, och han betonar att byggnaden kommer att synas tydligt.