KRISTNA NYHETSBYRÅN

Biskopen ”djupt oroande” över antalet flyktingar som sover utomhus i London

Lästid: 2 minuter
Biskopen i Stepney uppmanar regeringen att ge flyktingar mer tid att hitta boende i London.

Den anglikanska biskopen Joanne Grenfell uppmanar den brittiska regeringen att tillåta flyktingar mer tid att hitta boende i London. Joanne Grenfell är djupt bekymrad över de personers välfärd som har beviljats flyktingstatus men ändå finner sig hemlösa i staden. Flera kyrkor inom Londonstiftet stämmer in i hennes vädjan och säger sig vara oroade över det dramatiskt ökande antalet nyerkända flyktingar som upplever hemlöshet. De menar att detta har orsakats av en nylig ändring av praxis hos inrikesdepartementet, som nu ger endast sju dagars varsel att lämna sitt boende. Efter att ha fått flyktingstatus blir många tillsagda att lämna sitt boende med extremt kort varsel. I många fall ges endast en veckas varsel, ofta utan tillhandahållande av de dokument som flyktingar behöver för att hitta ett hem, få ekonomiskt stöd och hitta jobb i en stad som redan står inför en bostadskris. Kyrkogemenskaper, precis som många andra trosgrupper, samhällsorganisationer och välgörenhetsorganisationer, är involverade i att stödja människor som bor på lokala hotell och väntar på besked om sin asylansökan. Många människor väntar ofta månader eller till och med år på beslut från inrikesdepartementet. Under denna tid erbjuder många kyrkor praktiskt och emotionellt stöd till personer som oftast flyr religiös förföljelse. Många av dem har blivit kristna och söker stöd från sin lokala kyrka. Biskop Joanne säger: ”Jag är tacksam över att så många av våra kyrkor visar Guds kärlek genom att ta djupt ansvar och ge stöd åt flyktingar som navigerar genom asylsystemet i vår stad. Jag är mycket bekymrad över välfärden hos dem som har beviljats flyktingstatus men ändå finner sig sovande på våra stadsgator. Jag uppmanar vår regering att agera med medkänsla och mänsklighet, och ge flyktingar i denna situation mer rimlig tid att hitta boende och påbörja sin integration i detta land.” Pattie Gercke, en arbetsledare för flykting- och asylutveckling som stödjer kyrkogemenskaper inom Londonstiftet, säger: ”Vi är mycket oroliga över det ökande antalet nyerkända flyktingar som upplever hemlöshet. Det är fruktansvärt att se män och kvinnor som våra kyrkogemenskaper har följt genom deras asylansökningar, få besked från inrikesdepartementet att deras ansökningar är giltiga, men sedan tvingas sova på gatan. Sju dagars vräkning ger ingen tid att hitta någonstans att bo, och detta skapar en onödig hemlöshetskris.” Röda Korset uppskattar att det tar minst 35 dagar att börja få Universellt Kredit och att lokala myndigheter behöver minst 56 dagar för att hjälpa med boende.

Konvertiternas försvarare

Ruth Nordström och Människorättsadvokaterna har framfört 50 fall till FN:s tortyrkommitté, huvudsakligen rörande kristna konvertiter, men FN:s anmärkningar ignoreras fortfarande