KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

”Blix-belysning av krigets motkrafter inger hopp”

En framstående svensk utrikespolitiker har författat en bok som konstaterar att krig mellan länder är på nedgång, vilket jag nu bekräftas av och känner både sorgsenhet och uppmuntran inför.

I bokens första del görs en genomgång av alla större konfliktrelaterade händelser som berört stater (krig, hot om krig, avtal med mera) under tiden från 1945 till 2022. Detta är ett stort material (enbart förteckningen blir fyra trycksidor), men författaren missbrukar inte detta till svårläst detaljrikedom: tvärtom lyckas han ge huvuddragen av alla dessa ”fall” i koncis form. Här finns Kosovo, Kongo, kärnvapenavtal, internationella domstolsutslag och mycket annat.
Ett historiskt faktum är att stater ofta startat krig för att ta över ett annat lands territorium. Detta är numera ovanligt, men det finns undantag (Ryssland i Ukraina).
Orsakerna till krig och konflikter är naturligtvis viktiga att känna till. Men författaren lägger i bokens andra del tyngdpunkten på motsatsen: vilka motkrafter finns det?
Begreppet restraint – återhållsamhet – blir centralt. Folkrättsjuristen Blix analyserar FN och internationella domstolar, och pekar ut de många avtal och konventioner som innebär att konflikter mellan stater kan ­lösas utan våld.
Men juridik är inte allt. Många exempel visar att förhandlingar i överraskande hög grad har kunnat lösa problem. Om en ”tredje part” deltar som medlare/­underlättare finns det särskilt goda möjligheter att de lyckas. Här påvisar Blix hur parterna bör kunna utveckla strategisk empati: en förståelse för vilka perspektiv som är viktiga för ”den andra sidans” ledare och folk.
Samarbete – ekonomiskt, tekniskt, kulturellt – mellan länder kan medverka till avspänning och fred. Nordens 210 år är ett ­exempel, EU-ländernas (åtminstone det ursprungliga kol-och-stål-samarbetet) ett annat. Men ibland kan beroenden mellan länder användas för utpressning och utlösa nya konflikter (som i kriget mot Ukraina).
Hans Blix är ”realist”. Han tror inte att politiska ledare av sig själva kommer att överge ­aggressivitet och våld. Men det går att öka incitamenten för fredlig konfliktlösning. De återhållande faktorerna (restraints) kan göras starkare. Samarbeten mellan stater och folk kan byggas upp på alla nivåer.
Och som en grund finns the public mind: andan i det civila samhället och bland människor i allmänhet blir allt mer skeptisk till våldsanvändning och krig. Världens ledare kommer att behöva ta hänsyn till denna. ”Om du vill ha fred, förbered dig för fred!”
Det finns goda skäl att slå följe med Hans Blix, lära av honom och få uppleva hur cynismen ger vika för den goda viljan.