KRISTNA NYHETSBYRÅN

Brev visar att påven Pius XII förmodligen tidigt insåg om Förintelsen

Lästid: 1 minut
Det gula, maskinskrivna brevet som upptäcktes av en intern Vatikan-arkivarie och offentliggjordes med uppmuntran från Heliga stolen, är mycket betydelsefullt.

Under andra världskriget visste påven Pius XII detaljer om nazisternas försök att förinta judarna i Förintelsen redan 1942, enligt ett brev som hittades i Vatikanens arkiv och som motsäger Heliga stolen officiella ståndpunkt vid den tiden att informationen man hade var vag och obekräftad. Det gula, maskinskrivna brevet, som reproduceras i Italiens Corriere della Sera på söndagen, är mycket betydelsefullt eftersom det upptäcktes av en arkivarie på Vatikanen och offentliggjordes med uppmaning från Heliga stolen. Brevet, daterat den 14 december 1942, skrevs av fader Lother Koenig, en jesuit som var med i den anti-nazistiska motståndsrörelsen i Tyskland, och adresserades till påvens personliga sekreterare på Vatikanen, fader Robert Leiber, också tysk. Vatikanens arkivarie Giovanni Coco berättade för Corriere att brevets betydelse var ”enorm, ett unikt fall” eftersom det visade att Vatikanen hade information om att arbetslägren faktiskt var dödsfabriker. I brevet berättar Koenig för Leiber att källor har bekräftat att cirka 6 000 polacker och judar om dagen dödades i ”SS-u…

Konvertiternas försvarare

Ruth Nordström och Människorättsadvokaterna har framfört 50 fall till FN:s tortyrkommitté, huvudsakligen rörande kristna konvertiter, men FN:s anmärkningar ignoreras fortfarande