KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

”Bristande perspektiv i barnböcker om döden”

Brist på barnböcker om barns egen död - viktig forskning pekar på behov av fler böcker i ämnet.

Förra veckan, 20 februari, presenterades en studie som analyserat hur svenska barnböcker beskriver döden. I studien ingick 62 illustrerade barnböcker. I böckerna är det ofta ett husdjur som dör, men det kan också vara en mor- eller farförälder. Illustratörerna använder ofta färgen blått för att beskriva döden eller avbildar den som ett flygande djur. Oftast får huvudkaraktären reda på att någon har dött genom att mamman berättar. I hälften av böckerna omnämns dödsorsakerna.
Enligt Rakel Eklund finns en mängd barnböcker med olika infallsvinklar som berör döden. Ett perspektiv som hon saknar är berättelser där det är barnet självt som är på väg att dö. Fyra av de 62 böckerna som Eklund studerat beskriver det förloppet.
– Det skulle underlätta för både barn, deras föräldrar och andra viktiga vuxna som läser för barnet, att ha meningsfulla samtal om döden och döendet utifrån den döendes perspektiv, fortsätter Rakel Eklund, som är filosofie doktor, forskare och specialistsjuksköterska.
I knappt hälften av böckerna använder författarna metaforer istället för att skriva ”död”. Metaforerna kan vara ”somnat in” eller ”gått bort”. Att undvika ordet ”död” kan göra det mer komplicerat för barnen, enligt studien.
– Det kan göra det svårt för barnen att förstå och till och med skrämma upp dem. Till exempel kan ett barn bli rädd för att sova, eftersom den som ”somnat in” inte kommit tillbaka igen, säger Rakel Eklund.
Rakel Eklund rekommenderar föräldrar att läsa böcker om död och sorg tillsammans med barnen som en hjälp för att börja prata om det som kan vara svårt.
Merparten av böckerna har med sorgeprocessen. Huvudpersonen bearbetar sorgen genom att vara tillsammans med familj och vänner och minnas den som dött.
– Det är viktigt att ge läsaren en chans att följa med i sorgeprocessen. Det kan lära barn att sorgeprocess är något som kommer och går i livet och att sorg inte plötsligt försvinner eller går över, säger Rakel Eklund.
– Böckerna som jag tittat på sticker ut i jämförelse med liknande böcker från andra europeiska länder. Där har tidigare studier pekat på att en mycket färre andel barnböcker beskriver en sorgeprocess, fortsätter hon.
I registren på Uppsala Stadsbibliotek fann Rakel 110 barnböcker om döden. Hon valde ut 62 och analyserade dödsorsaken, begravningen samt karaktären hos huvudpersonerna och hos den döende. Hon undersökte vidare vilka ord som användes för att beskriva döden, sorgen och den som dött. Även sorgeprocessen behandlades i studien liksom fakta som författare, utgivare och årtal.
Rakel Eklund är filosofie doktor, forskare och specialistsjuksköterska vid institutionen för kvinnors och barns hälsa, Uppsala universitet. Den engelska titeln på studien är: “Death and grief in illustrated storybooks: an inventory of Swedish literature for young children, Death Studies”, Rakel Eklund 2024. Översatt till svenska blir det ungefär: ”Död och sorg i illustrerade sagoböcker: en inventering av svensk litteratur för unga barn, dödsstudier,” Rakel Eklund 2024.