KRISTNA NYHETSBYRÅN

Budskap från Bosseys alumner: ”Samarbeta för att sträva efter hälsa och helhet för alla”.

Lästid: 2 minuter
För att ge dig bästa möjliga service och upplevelse, begär vi att du vänligen uppger dina personuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer då du kontaktar oss.

”De som kommer efter oss bör njuta av den fred, samvaro och helhet i livet som vi njuter av idag,” står det i meddelandet från studenter inom judisk, kristen och muslimsk tradition. ”Vi förenas i att erbjuda en inbjudan till eftertanke och ånger, och uppmanar ytterligare andra att ansluta sig till oss i att förnya våra ansträngningar för att främja läkning mellan våra samhällen, för att underlätta helhet i livet för de mest sårbara och för att leva på ett sådant sätt att den naturliga världen upprätthålls för kommande generationer.”

Meddelandet noterar att människor skapades tillsammans med en strävan efter fullständig hälsa och helhet i livet. ”Detta innebär inte bara mental och fysisk hälsa, utan också ett tillstånd av andlig, ekonomisk, politisk och social välfärd,” står det i meddelandet. ”Vi erkänner vidare att betydelsen av hälsa och helhet i livet kan skilja sig åt mellan människor.”

Samtidigt erkänner meddelandet att lidande är en del av människans villkor. ”Särskild uppmärksamhet borde riktas mot det historiska och nuvarande sättet att behandla sjuka och människor med funktionsnedsättningar,” står det i meddelandet. ”Varje människa, oavsett fysisk och mental hälsa, har fullständig mänsklig värdighet och är av absolut moraliskt värde.”

Trots detta noterar meddelandet att sjukdom har sammanblandats med synd, och studenterna ”kallar med kärlek på alla länder, trosgrupper och internationella aktörer att arbeta tillsammans för att sträva efter hälsa och helhet för alla.”

Biskopar kan inte förneka fakta

En försvarare av den katolska kyrkan konstaterar att dess nationella program mot fattigdom och social rättvisa tycks stödja bön till

Flest kristna nobelpristagare

Nobelpriset kommer att delas ut av HM Konungen i Konserthuset i Stockholm på söndag, 10 december, enligt statistik.