KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

Diakonia kan förlora 41 miljoner på regeringens nya strategi

2 min lästid
Diakonia kan drabbas genom att biståndsorganisationer behöver öka sina egna medel för biståndsinsatser.

Regeringen har lanserat en ny strategi för utvecklingssamarbete med civilsamhället. Ett led i förändringen är att nivån på den så kallade egeninsatsen höjs. I år kan 95 procent av ett biståndsprojekt som är kopplat till civilsamhället finansieras av Sida, men nästa år sänks den siffran till 85 procent. Diakonia förlitar sig i hög utsträckning på statligt stöd. År 2022 hade Diakonia intäkter på 489 miljoner kronor, och av dem var 418 miljoner offentligt stöd. När regeringen höjer kraven på egeninsats måste Diakonia samla in mer pengar från sina givare, eller knyta kontakter med andra finansiärer än Sida. Om inte Diakonia alls lyckas med detta kan man i värsta fall tvingas att minska verksamheten med 41 miljoner kronor.

– Det skulle vara drastiskt. Men det hade kunnat vara ännu värre. I ett tidigare regeringsutkast var kravet på egen insats 20 procent, säger Mattias Brunander, som är Diakonias generalsekreterare.

Regeringen menar att höjningen av egeninsatsen ska bidra till att civila organisationer blir mer självständiga. Josefin Sundqvist, generalsekreterare på Läkarmissionen, är inne på liknande tankar och tycker att biståndsorganisationer i högre utsträckning borde förlita sig på insamlade medel. Mattias Brunander har ett annat perspektiv. Han tycker att den centrala frågan är vilken kvalité biståndsorganisationer har på sina insatser, inte hur väl man lyckas som insamlingsorganisation.

Organisationernas självständighet är absolut helt central, men vi hävdar att just egeninsatsen är ett trubbigt mått. Vi är en starkt värdeburen organisation med en bas och tydlig egen strategi. För den söker vi finansiering. Ibland kommer den med en egeninsats, ibland inte. Vi ser oss aldrig som utförare av någon annans verksamhet, säger han.

Men finns det inte en fara i att förlita sig så mycket på Sidabidrag som ni gör? Jo, det har visats med denna regering. Den har till exempel fasat ut Kambodja och Mali i sin landstrategi, och det drabbar oss otroligt hårt. Vi behöver diversifiera mer för att bli mindre sårbara för dessa tvära kast. Tyvärr försvåras diversifieringen när Sida vill ha större egeninsats, eftersom många andra givare också kräver egeninsats.

I den nya strategin för civilsamhällessatsningar lyfts det bland annat fram att regeringen vill stödja organisationer som arbetar för utsatta religiösa minoriteter, och där nämns kristna särskilt.

Vi jobbar definitivt med diskriminerade minoriteter av olika slag redan, säger Mattias Brunander. I strategidokumentet understryks också att inga medel ska gå till organisationer som har kopplingar till våldsbejakande ideologier, extremism och islamism.

Det är väl uppenbart att kriget i Gaza har påverkat den skrivningen. Det är egentligen självklarheter, säger han.

Kyrkvana språkröret avgår

Märta Stenevi avslöjade inför valet 2022 betydelsen av kristna värderingar i sin roll som språkrör, men har nu meddelat sin

Prat med barn ger snabbare tal

Antalet ord barnet hör påverkar inlärning av tal, inte kön, utbildningsnivå eller flerspråkighet, enligt studien.