KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

Ecuador: Visionen som fick vingar – projekt mot våld i nära relationer

Enligt Paola Delgado, direktor för ”Vingar till frihet”, var projektet en vision från Gud som tog tid att förverkliga.

Vingar till frihet (Alas de libertad) är ett framgångsrikt projekt i Ecuador som syftar till att motverka våld i nära relationer. Projektet drivs av Evangeliska förbundskyrkan i Ecuador och finansieras till största delen av Equmeniakyrkan. Detta arbete är oerhört viktigt i ett land som lider av många olika former av våld och övergrepp, kriminalitet och narkotika.

Projektet arbetar inte bara förebyggande genom att ge familjer verktyg för att minska risken för våld, utan också med att förändra attityderna i samhället och motverka fördomar. Vissa attityder, som att preventivmedel bara kan användas vid otrohet eller att unga flickor måste skaffa barn tidigt för att få försörjningsstöd, måste förändras.

Personen ansvarig för projektet, Paola Delgado, är välmeriterad och har arbetat med barn och unga under större delen av sitt liv. Hon kände direkt att den här visionen, som föddes och tog form i kyrkan, talade till henne. Alla som är involverade i projektet är del av Kristi församling och Evangeliska förbundskyrkan i Ecuador.

Projektet strävar också efter att nå kvinnor och våldsutsatta i otillgängliga bergsbyar och fattiga delar av landsbygden. För närvarande arbetar man i delstaten Manabi, där projektet har ett mottagningscenter som församlingen i staden Manta har tillhandahållit. Denna region har en hög förekomst av våld i nära relationer, vilket är en problematik som genomsyrar hela Ecuadors kultur.

För att nå ut till de behövande började man samarbeta med pastorerna, som har en stark ställning i det ecuadorianska samhället och ofta själva är en del av machokulturen. Genom att arbeta med och beröra dessa pastorerna skapades ett nätverk som har varit en avgörande faktor i att sprida budskapet om att våld i nära relationer inte är acceptabelt.

Detta projekt är en viktig steg framåt för Ecuador i kampen mot våld och övergrepp. Med fokus på förebyggande arbete och förändrade attityder är Vingar till frihet en nödvändig resurs för att skydda kvinnor och familjer från denna skrämmande verklighet.

Saknad sida: Har Gud gått vilse?

”Upptäck den otroliga sanningen om Guds kärlek och nåd – ett livsförändrande budskap!”

”Inspirerande upptäckt om Guds kärlek och nåd