KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

Ekonom: Tufft normalår väntar för svenska hushåll

Under det tredje kvartalet 2023 minskade de svenska hushållens nettoförmögenhet på grund av stigande räntor och hög inflation, meddelar SEB:s privatekonom.

Hushållen står inför en tuff ”normal vinter” där många barnfamiljer med stora bostadslån är särskilt utsatta, varnar Américo Fernández. Detta tuffa läge i ekonomin har pågått under två år och hushållen har under hela denna period tagit av sitt samlade sparande och justerat sin konsumtion. Nu ser vi att bufferten tryter för många.

Han menar dock att hushållen nått en efterlängtad ”ränteplatå”; någon klar nedgång för styrräntan är dock för tidigt att avgöra, men tecknen visar på en sänkning någon gång under 2024. Vad vi ser nu kan det bli tal om en sänkning hösten 2024, men det är många faktorer som spelar in. Just nu ser det ut som att toppen är nådd.

Fernandez menar dock att det är viktigt att hushållen är återhållsamma och inte rusar för fort fram med att öka sin belåning och konsumtion. Det är viktigt att ta det försiktigt ekonomiskt över jul och det närmaste halvåret givet allt som skett och sker i ekonomin och i omvärlden, för då står hushållen bättre rustade när konjunkturen vänder under andra halvåret 2024.

Sverige har genomgått en pandemi, ett krig i vårt närområde och en räntechock som trots allt inte slagit mot konsumtion och sysselsättning. Nu kommer dock indikationer på att en nedgång är i antågande, åtminstone inom den viktiga byggbranschen. Det står still i byggbranschen och det säljs mycket få objekt då folk avvaktar och inte säljer med förlust om de kan undvika det.

Den svenska ekonomin, menar Américo Fernández, har varit otroligt motståndskraftig. Det som kan förklara den svenska motståndskraften, som var svår att förstå när maten gick upp 20 procent och räntan ökade kraftigt, är den starka arbetsmarknaden och att hushållen har kvar sina inkomster, de konsumerar och hjulen snurrar. Det andra är att hushållen inte kunde konsumera under pandemiåren och många skapade då en extra ekonomisk krockkudde som de har kunnat nyttja fram tills nu.

Svenska hushåll sparade enligt Fernandez rekordmycket under pandemiåren utöver det normala sparandet. Detta ledde till att börsen tog fart uppåt och många har tjänat goda pengar på det. Ränteoron har dock gjort börsen svajig och framtiden oviss.

Nedgången i nettoförmögenhet under det senaste kvartalet beror främst på en negativ börsutveckling och att stigande skulder har fått hushållens skuldkvot att stiga och med det den del av lönen som kunderna tvingas lägga på sina räntor. Hushållens samlade nettoförmögenhet minskade under det tredje kvartalet med 327 miljarder kronor eller -1,5 procent och uppgick vid utgången av kvartalet till 21 617 miljarder kronor. Det mesta på den ekonomiska dagordningen pekade i negativ riktning under det tredje kvartalet. En svag börs, avmattad bostadsmarknad och en räntehöjning från Riksbanken fortsatte pressa ner hushållens förmögenhet.

Med en fortsatt urholkad köpkraft talar det mesta för att bostadsmarknaden bottnar först en bra bit in på 2024, säger Américo Fernández. Inför årets sista kvartal finns dock goda förutsättningar för att hushållen äntligen kan andas ut en aning, med något mer positiva börsvindar och en efterlängtad räntetopp. Ränteläget är den enskilt viktigaste komponenten för att avgöra vart bostadsmarknaden är på väg.

Americo Fernandez råd till svenska hushåll: Skapa en buffert på minst fyra månadslöner tillgänglig på kontot. Anpassa er konsumtion, hemmet är det sista man överger. Investera klokt, lite på börsen och lite i säkrare fasträntekonton. Har hushållet gott om pengar, investera detta i skog och guld som är säkrare tillgångar när riksbankerna pumpar in pengar och inflationen stiger. Var återhållsam över julen, en lång vinter väntar.