KRISTNA NYHETSBYRÅN

Search
Search
Close this search box.

Ekumenisk delegation träffar Kubas president Miguel Diaz Canél i New York

En delegation bestående av Världsrådet för kyrkor (WCC), medlemskyrkor och ekumeniska partners träffade den kubanske presidenten Miguel Diaz Canél den 20 september och diskuterade blockaden och dess skadliga konsekvenser för det kubanska folket, särskilt i relation till hälso- och sjukvård samt hälsoinnovationer i Kuba.

Canél uttryckte Kubas önskan att adressera klimatförändringar, främjande av kvinnor, engagemang för ungdomar och bekämpning av rasism.

Under denna session av FN:s generalförsamling har G77+Kina – en grupp utvecklings- och tillväxtländer som representerar 80 procent av världens befolkning – uttryckt en önskan om förändring i den nuvarande internationella finansiella strukturen. Kubas regering visade intresse för att samarbeta med trossamfunden för att adressera globala finansiella strukturer.

Kuba och G77+Kina prioriterar, genom konsensus, miljön och klimatförändringar samt en ny ekonomisk världsordning.

Företrädare från den kristna gemenskapen uttryckte sin solidaritet med kristna partners i Kuba, deras bekräftelse av att avsluta embargot och deras önskan att samarbeta med regeringen och kyrkorna om klimatförändringar och hållbar utveckling.

”Att samla den ekumeniska gemenskapen med världsledare är en ära för Världsrådet av Kyrkor”, sa Dr. Ryan Smith, WCC-programchef för Ekumeniska Kontoret vid Förenta Nationerna i New York. ”Den religiösa gemenskapens roll i klimatförändringar och hållbar utveckling samt att bygga och upprätthålla fredliga samhällen är bara två av de många gåvorna som den ekumeniska gemenskapen ger till det internationella samfundet.”

Delegationen inkluderade företrädare för National Council of Churches of Christ USA, United Church of Christ, Church of the Brethren, Episcopal Church, Presbyterian Church USA och United Methodist Church. Delegationen slöt sig även samman med ACT Alliance, Caritas Internationalis och Catholic Relief Services.

Vid denna interreligiösa sammankomst sluter sig WCC till uppmaningarna om ett gemensamt svar på hiv.

Källa: https://www.oikoumene.org/news/at-interfaith-gathering-wcc-joins-calls-for-a-one-community-response-to-hiv

WCC var bland ”movers and doers” vid FN:s Klimatambitionstoppmöte.

Källa: https://www.oikoumene.org/news/wcc-among-movers-and-doers-at-un-climate-ambition-summit

När FN:s generalförsamling öppnar, hålls böner för barn och unga.

Källa: https://www.oikoumene.org/news/as-un-assembly-opens-prayers-for-children-and-young-people

Kyrkor marscherar i New York City för att förklara att de inte har något förtroende för fossilbränslen.

Källa: https://www.oikoumene.org/news/churches-march-in-new-york-city-to-declare-no-faith-in-fossil-fuels.