KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

En dag som ger rätt perspektiv på judendomen

Prästen Göran Larsson anser att kristendomen blir förvrängd på grund av en felaktig uppfattning av judendomen.

Kriget i Gaza har på många håll skadat de interreligiösa relationerna. Men Sveriges kristna råd ordnar nu på söndag dagen ”Rötter och liv” som fokuserar på de judisk-kristna relationerna. I Karlstad, Malmö, Stockholm, Trollhättan och Västerås arrangerar församlingar föredrag som tar upp olika aspekter av judiskhet och kristnas möte med judendomen.

Prästen Göran Larsson är en av de ansvariga för satsningen, som genomförs för andra året i följd.

– Det handlar om att medvetandegöra kristna om den speciella relationen som råder mellan judar och kristna, säger han.

Göran Larsson tror att det varierar mellan olika församlingar hur stor kunskapen är om den judiska grunden för kristendomen.

– Det är kanske framför allt inom väckelserörelserna, där Bibeln alltid stått i centrum, som det är naturligt att förstå att vi har en speciell relation, men den insikten finns i alla samfund, säger han.

Är det särskilt viktigt att uppmärksamma nu, i en tid där antisemitismen visar sig tydligt igen?

– Antisemitism är en del av kyrkans historia, det är inget nytt. Men det klart att detta är särskilt angeläget nu, säger han.

Även om det är flera församlingar som bjuder in till föredrag så har dagen ännu inte fått ett stort genomslag i svensk kristenhet.

– Vi har inte riktigt placerat den här frågan på kartan. Det här är en fråga som fortfarande kan betraktas som något av ett specialintresse, men jag försöker att lyfta fram att detta är av allmänt intresse. Om vi skulle ha antijudiskhet i grunden så blir hela bygget skevt.

Saknad sida: Har Gud gått vilse?

”Upptäck den otroliga sanningen om Guds kärlek och nåd – ett livsförändrande budskap!”

”Inspirerande upptäckt om Guds kärlek och nåd