KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

EU-domstolen godkänner förbud mot religiösa symboler på arbetsplatser

1 min lästid
Det har fastslagits i en domstolsutslag att flera europeiska länder har lagligt rätt att begränsa slöjans bärande.

EU-domstolen har fastslagit att myndigheter har rätt att förbjuda sina anställda att bära symboler eller klädesplagg som kan kopplas till en religiös övertygelse. Detta beslut kom efter att en belgisk kvinna överklagade sitt fall till domstolen. Kvinnan arbetade som chef på ett kommunkontor och fick beskedet att ta av sig sin hijab. Förbudet gällde inte bara den muslimska slöjan, utan även andra religiösa symboler var inte tillåtna och ingen fick missionera för sin religion.

Under 2021 publicerade EU-domstolen ett beslut i ett liknande ärende. Domstolen fastslog då att kvinnor som vägrade ta av sig hijaben kunde avskedas om de hade en offentlig tjänst där de hade kontakt med allmänheten. I det här fallet hade dock den belgiska kvinnan inte ett sådant arbete utan interagerade mest med andra kommunanställda.

EU-domstolen betonade dock att myndigheter inte bör införa sådana regler om de inte är nödvändiga. Det är också möjligt att tillåta religiösa symboler och ha andra förhållningssätt. I flera europeiska länder pågår strider om rätten att bära religiösa symboler, främst den muslimska slöjan. Frankrike tillämpar strikt sekularism i skolor och myndigheter och har förbjudit slöjan i statliga skolor sedan 2004. Nu pågår diskussioner om att förbjuda andra kläder kopplade till islam.

Kyrkvana språkröret avgår

Märta Stenevi avslöjade inför valet 2022 betydelsen av kristna värderingar i sin roll som språkrör, men har nu meddelat sin

Prat med barn ger snabbare tal

Antalet ord barnet hör påverkar inlärning av tal, inte kön, utbildningsnivå eller flerspråkighet, enligt studien.