KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

Evangeliska kyrkor växer och blir fler i katolska Frankrike

En baptistpastor i Frankrike, Étienne Lhermenault, meddelar att en ny evangelisk kyrka invigs var tionde dag i landet.

När baptistpastorn Étienne Lhermenault nyligen meddelade att det byggs evangeliska kyrkor som aldrig förr, blev det stora rubriker i den franska pressen. Överraskningen var stor då protestanterna anses vara mycket diskreta.

Under 2023 invigdes hela 35 nya kyrkor i landet. Även antalet anhängare ökar.

– Främst beror det på att det nuvarande antalet kyrkolokaler inte räcker till för de mellan 750 000 och 1 miljon evangeliskt troende som finns här, säger baptisten och pastorn Étienne Lhermenault.

Han är ansvarig för den evangeliska prästskolan i staden Nogent-sur-Marne strax öster om Paris och undervisar om Gamla Testamentet.

Totalt finns åtta evangeliska prästskolor i de fransktalande länderna Frankrike, Schweiz och Belgien.

– Jag är mycket tacksam för den positiva utvecklingen. Den mediala uppmärksamheten har dessutom gett oss extra uppmärksamhet. Så kanske blir vi ännu fler snart, säger han.

Sedan ett tiotal år finns i Frankrike en paraplyorganisationen CNEF för evangeliska frikyrkor, där bland annat Baptistkyrkan och Metodistkyrkan ingår.

– Sedan 1950-talet då vi bara var omkring 50 000, har behovet av kyrkor hamnat på efterkälken. Det är det vi fixar till nu, förklarar Étienne Lhermenault.

Även om det byggs många nya evangeliska kyrkor, är intresset att prästvigas dock inte lika attraktivt.

Étienne Lhermenault berättar att i varje årskurs finns cirka 70 studenter men att det hade behövts uppåt hundra. Studenterna är mellan 20 och 60 år.

– En orsak till det svikande intresset är att studierna bekostas ur egen ficka, cirka 6 000 euro per år (uppåt 67 000 kronor), säger han och meddelar att studierna omfattar tre år samt ett år som praktikant.

I dag finns cirka 1 700 pastorer i organisationen CNEF, varav uppåt 300 inom batistkyrkan.

Ett par svenskar ska under årens lopp ha kommit som missionärer till Frankrike och har blivit kvar.

– Vi skulle gärna ta emot fler missionärer från från Sverige och Skandinavien, säger Étienne Lhermenault.