KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

Fler kan slippa diabetes

2 min lästid
Att erbjuda hjälp med kost och motion till personer i riskzonen för diabetes typ 2 i två år minskar risken för sjukdomen markant, enligt Region Stockholm.

En satsning på att förebygga typ 2-diabetes i Stockholm har visat sig vara framgångsrik. Resultat från blodprov som tagits under två års tid visar att av de 360 deltagarna i programmet är nu 54 procent inte längre i riskzonen för sjukdomen. Däremot har 7,5 procent av deltagarna drabbats av diabetes typ 2. Jämfört med tidigare studier har risken att utveckla typ 2-diabetes minskat med 67 procent för deltagarna i programmet. Det är en betydande minskning, med tanke på att kontrollgrupper utan hälsostöd har en högre risk.

Studiens deltagare får hjälp av en hälsocoach genom en digital plattform. Där får de tillgång till olika hälsotjänster som motionstips, kostråd, sömn- och stresshanteringstips. Insatserna är som störst under de första två åren, men deltagarna följs upp under fem år för att säkerställa långsiktiga resultat.

Intresset för programmet var stort, med nästan 30 000 anmälningar från personer mellan 50 och 60 år. Efter en urvalsprocess fanns det plats för 925 deltagare, och de 360 som startade först har nu visat positiva resultat.

Det är företaget Health Integrator som levererar den digitala plattformen och hela det förebyggande hälsoupplägget till Region Stockholm. Projektet har också finansierats av Skandia.

Omkring en miljon invånare i Sverige beräknas vara i riskzonen för diabetes typ 2. Health Integrator framhåller att hälsofrämjande insatser kan förebygga upp till 80 procent av kroniska sjukdomar, men endast cirka tre procent av hälso- och sjukvårdsbudgetarna har fokuserats på prevention i Sverige. Företaget vill att fler regioner tar efter Region Stockholms satsning för att minska antalet fall av diabetes typ 2.

Med en positiv rapport efter 24 månader kommer Health Integrator att kontakta Sveriges politiska ledare för att uppmärksamma vikten av satsningen och dess potential att rädda liv och minska vårdkostnader, enligt Fredrik Söder, grundare av företaget.

I år belönades Rashmi Prasad från Lunds universitets diabetescentrum med Medeonstipendiet för sin forskning om nedärvning av diabetes typ 2. Hon undersöker även hur fostrets miljö påverkar risken att utveckla sjukdomen och om åtgärder under graviditeten kan minska risken. Förhoppningsvis kan forskningen på sikt leda till att diabetes kan förebyggas. Medeonstipendiet, i samarbete med Moll Wendén Advokatbyrå, är värt 50 000 kronor och delas ut årligen till en lovande forskare.