KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

”Frikyrklig sparkad stöttas av vårdsverige”

Skandal kring avskedad förlossningsläkare som blev katalysator för missnöje på Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.

Jag fick frikyrkan med modersmjölken, berättar hon i reportaget. Som i en blixt från klar himmel sade Karolinska universitetssjukhuset upp den erfarna förlossningsläkaren Karin Pettersson tidigare i vår, anklagad för illojalitet. Pettersson, som har haft en framstående roll i utvecklingen av förlossningsvården vid sjukhuset, anklagades för att inte ha redovisat sitt engagemang i Immanuelskyrkan Stockholms vårdbolag. Åtminstone inte tillräckligt tydligt.

Här kommer alltså konflikten in. Avskedet föranleddes av en intern utredning som kritiserat hennes användning av sjukhusets e-post för privata ändamål och hennes hantering av bisysslor. Trots att hon anmält sina sidouppdrag för bland annat Immanuelskyrkan i Stockholm elektroniskt, ansåg arbetsgivaren att hon inte fullgjort sina rapporteringsskyldigheter korrekt.

Hennes engagemang i kyrkan inkluderar även ordförandeskap i kyrkans vårdbolag, en position som enligt Karolinskas utredning alltså borde ha anmälts som bisyssla. Och att hon inte skulle ha fått använt arbetets e-postadress för att svara på andra mail än de som gällde ärenden strikt kopplade till Karolinska sjukhuset.