KRISTNA NYHETSBYRÅN

”Händelsen ’Förändrad samhällsarena och könsrättvisa’ drar till sig nya strategier”

Lästid: 3 minuter
Jag ber om ursäkt för eventuella olägenheter och skulle vilja informera er om att vi har identifierat ett problem och arbetar för att lösa det så snart som möjligt.

Världsorganisationer och andra partners höll ett evenemang för att fira 75-årsdagen av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. Evenemanget anordnades av bland annat The Lutheran World Federation, World Council of Churches, ACT Alliance, UN Women, UNFPA och den danska Missionen. Samtidigt uppmärksammades en global motreaktion mot mänskliga rättigheter, där kvinnors och flickors rättigheter hotas och strukturella ojämlikheter förvärras både i den fysiska och virtuella världen.

Rachel Tavernor från ACT Alliance Global Gender Justice Programme reflekterade över ökande fundamentalism, ökad polarisering och instrumentalisering av religion. Alla dessa faktorer bidrar till att det offentliga rummet krymper på nationell, regional och global nivå.

– Trots utmaningarna kommer vi idag att höra från kraftfulla förespråkare som främjar det offentliga och demokratiska rummet, försvarar mänskliga rättigheter och arbetar för rättvisa mellan könen, sa Tavernor. Ett jubileum är en möjlighet att se tillbaka och framåt på de framsteg som gjorts hittills, och det fungerar som en stark uppmaning till ökad handling, nya strategier och innovativa partnerskap.

Adriana Quiñones, chef för mänskliga rättigheter och utveckling på UN Women Geneva Office, talade om vikten av att skydda det offentliga rummet och främja ekonomisk självständighet för kvinnor. Hon betonade också vikten av teknologi för att skydda det offentliga rummet online.

Karina Pultz, senior rådgivare för mänskliga rättigheter på DanChurchAid, noterade att kvinnor löper 27 gånger större risk än män att bli utsatta för näthatsattacker, och att sociala medier förstärker den risken. Hon påpekade dock också att religiösa aktörer kan adressera strukturella förändringar för att förebygga trakasserier.

Sikhonzile Ndlovu Maphosa, ansvarig för gender justice och kvinnorättsarbete på The Lutheran World Federation, tog upp frågan om begränsad tillgång för religiösa aktörer att delta i relevanta FN-forum, trots uttryckt öppenhet. Hon uppmanar till en omprövning av hur religiösa organisationer arbetar inom det civila samhället.

Rev. Nicole Ashwood, programchef för Just Community of Women and Men på World Council of Churches, menade att talarna var överens om vikten av samarbetet mellan det civila samhället och FN för att försvara kvinnors mänskliga rättigheter.

– Man kan inte undgå att tänka på de olika krig som pågår världen över, där kvinnor och flickor är först på plats som hjälparbetare och blir ”kollaterala skador”, sa hon. Ett ingripande från alla parter är avgörande, inte bara vid beslutsfattande på global och lokal nivå, utan också vid utvecklingen av riktlinjer och jämlikhet för sanningssägande och traumaförvandling.

En annan viktig punkt är uppföljningen, påpekade Ashwood.

– Antingen genom rapporteringsmekanismerna eller själva kommissionerna, sa hon. World Council of Churches har aktivt stött förberedelsen av alternativa rapporter för de landsrecensioner som görs inom ramen för Universal Periodic Reviews. Under de senaste nio åren har vi aktivt ökat kapaciteten för kyrkoarbetare och ledare för gräsröttsorganisationer så att de effektivt kan driva rättvisefrågor inom sina inflytelsesfärer.

Konvertiternas försvarare

Ruth Nordström och Människorättsadvokaterna har framfört 50 fall till FN:s tortyrkommitté, huvudsakligen rörande kristna konvertiter, men FN:s anmärkningar ignoreras fortfarande