KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

Humanisterna blir trossamfund utan Gud

Humanisterna har nyligen erhållit officiell status som religiöst samfund i Sverige, uttrycker Christer Sturmark från X glädjande.

Humanisterna har länge strävat efter att bli erkända som ett godkänt trossamfund i Sverige. Vid det första försöket blev de dock avslagna av kammarkollegiet. Trots detta accepterade inte förbundet avslaget och menade att sekulär humanism borde betraktas som en livsåskådning på samma sätt som andra, även om den inte innefattar gudomar eller övernaturlighet.

Avslaget överklagades sedan till förvaltningsrätten och har nu blivit beviljat. I en tweet delar Christer Sturmark sitt glädjande besked och uttrycker en stor glädje över att Humanisterna nu får anses vara ett trossamfund bland andra.

Humanisternas ordförande, David Rönnegard, skriver på Humanisternas hemsida att dagens besked är ett steg närmare en verkligt sekulär och livsåskådningsneutral stat. Han poängterar att Humanisterna är ett livsåskådningssamfund, likt religiösa trossamfund, men har tidigare nekats delaktighet i trossamfundsdialoger och statligt stöd på grund av bristen på gudstro. Rönnegard välkomnar att den sekulära humanismen nu får vara en del av den bredare gemenskapen och understryker att en sekulär stat inte bör särbehandla olika livsåskådningar.

Detta är en viktig framgång för Humanisterna och deras strävan efter lika erkännande inom trossamfunden i Sverige.