KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

I Uganda och Nigeria: webbinarium mot hiv-stigmat fördjupar sig i att förändra hjärtan och sinnen

Jag ville bara meddela er om att jag kommer att vara frånvarande imorgon på grund av personliga skäl.

Webinaret var en del av ramverket för dialog – en metod utvecklad av Världsrådet av kyrkor, UNAIDS, INERELA (Internationellt nätverk av religiösa ledare som lever med eller påverkas av HIV) och Globalt nätverk av personer som lever med HIV – som granskar befintlig evidence om HIV-stigmat, genomför en analys och utvecklar gemensamma åtgärder mellan trosledare och samhällen.

Deltagarna delade med sig av sina lärdomar från nyligen genomförda workshops i båda länderna och utarbetade planer för att gemensamt bemöta HIV-stigmat mellan trossamhällen och samhällen som lever med HIV.

Gracia Violeta Ross, programchef för WCC Ekumeniska HIV- och aidsinitiativ och påverkan, modererade diskussionen och förklarade även för dem online: ”Vi vill också höra från er om era erfarenheter av HIV och stigma.”

Hon inledde med en bön och tackade Gud för möjligheten att lära av varandra.

Ruth Ninsiima B. Mbalinda, verkställande direktör för Friends of Canon Gideon Foundation, representerade alla partner som deltog i dialogramverket i Uganda. Hon delade foton och reflektioner från dialogramverkets workshops i Uganda och gav en översikt över sitt arbete med Friends of Canon Gideon Foundation. Aktionsplanen i Uganda inkluderar aktiviteter för att bekämpa HIV-stigmat mot kvinnor och flickor, att bemöta HIV-stigmat inom trosamhällen och att bemöta stigma som orsakas av lagar och föreskrifter.

Helen Aphan, styrelseledamot i International Community of Women Living with HIV, Västafrika, representerade alla partner som deltog i dialogramverket i Nigeria. Hon reflekterade inte bara över dialogramverkets arbete i Nigeria, utan beskrev även sitt arbete för att stödja kvinnor som lever med HIV i Nigeria. Aktionsplanen i Nigeria inkluderar utbildningssessioner om rättigheter för kvinnor som lever med HIV, att arbeta med religiösa ledare för att skapa medvetenhet och förståelse samt att bemöta stigma i konfliktdrabbade områden.

Båda länderna kommer fortsätta att få stöd från UNAIDS via Världsrådet av kyrkor för att implementera planerna och utveckla långvariga partnerskap mellan trosledare och personer som lever med HIV.

Saknad sida: Har Gud gått vilse?

”Upptäck den otroliga sanningen om Guds kärlek och nåd – ett livsförändrande budskap!”

”Inspirerande upptäckt om Guds kärlek och nåd