KRISTNA NYHETSBYRÅN

Inspektionen för vård och omsorg granskar gruppbostäders användning av tvång

Lästid: 1 minut
En inspektion av IVO avslöjar att funktionshindrade på landets gruppbostäder utsätts för olagligt tvång och andra begränsande åtgärder, vilket hindrar deras rätt att leva likt andra.

Exempel på HTML-dokument

En rubrik
Detta är ett exempel på ett HTML-dokument. HTML står för HyperText Markup Language och används för att strukturera och presentera information på webben. HTML-dokument består av olika element som kan ha olika funktioner och egenskaper.
Rubriker används för att tydligt markera olika delar av innehållet. I detta dokument har vi en huvudrubrik med texten ”En rubrik”. Under rubriken har vi två stycken paragrafer med text.
Paragrafer används för att dela upp text i logiska enheter. Det är vanligt att använda stycken för att organisera och strukturera information på ett tydligt sätt.
HTML-element kan också ha olika attribut som används för att ge extra information eller ändra utseendet på elementet. I detta dokument används inga attribut, men det är vanligt att använda attribut som t.ex. class eller id för att styla eller manipulera element.

Biskopar kan inte förneka fakta

En försvarare av den katolska kyrkan konstaterar att dess nationella program mot fattigdom och social rättvisa tycks stödja bön till

Flest kristna nobelpristagare

Nobelpriset kommer att delas ut av HM Konungen i Konserthuset i Stockholm på söndag, 10 december, enligt statistik.