KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

”Internationellt webbinar med fokus på menshälsa och värdighet”

"Stoppade stöld - En pastor bad en tjuv att komma tillbaka med stulen dator och be om förlåtelse."

En nyligen avslutad webinar samlade ledande talare från olika trosriktningar och bakgrunder. Annette Torjesen från Norwegian Church Aid, Patricia Mulongo som kämpar för menshälsa för personer med funktionsnedsättningar, rabbin Talia Kaplan som förespråkar rättvisa för personer med funktionsnedsättningar och menshälsa inom judiska lagar, Elizabeth Oluchi som arbetar med människor som lever med HIV och AIDS i Nigeria samt Ronnie Shaqia från Young Women’s Christian Association i Nepal delade med sig av sina erfarenheter och utmaningar kring menshälsa och hygien.

I sitt inledande tal betonade WCC-programchefen Rev. Dr Kenneth Mtata den brådskande nödvändigheten att tackla de utmaningar som 3,5 miljarder kvinnor och flickor globalt står inför på grund av mensfattigdom. ”Miljontals kvinnor lider av mensfattigdom, saknar tillgång till mensprodukter, sanitetsfaciliteter och den utbildning som krävs för att hantera menshälsa,” sa Mtata. ”Genom att tolka vissa bibelstexter på ett stärkande sätt kan kyrkan bidra avsevärt till att ta bort stigman som är förknippad med menstruation. Vår utmaning handlar emellertid om mer än bara kultur eller religion. Vissa av de utmaningar som vi måste ta itu med är praktiska.”

Torjesen delade med sig av berättelser från fältet som illustrerar den transformerande effekten av att tillhandahålla vatten och sanitetsanläggningar. ”I Tanzania har det att tillhandahålla brunnar och vattenpumpar i skolor möjliggjort för flickor att gå i skolan med värdighet. Att samarbeta med religiösa ledare har varit avgörande för att öka medvetenheten och förändra uppfattningar om menstruation,” sa Torjesen.

Mulongo, grundare av Deaf Women Empowerment i Kenya och medlem i WCC Ekumeniska Disability Advocates Network, betonade de unika utmaningar som kvinnor med funktionsnedsättningar står inför, såsom bristen på information om menshygien. ”Jag tror att vi kan arbeta bättre för att göra samhället höja livet för personer med funktionsnedsättningar så att de känner sig jämlika,” sa Mulongo.

Oluchi, som lever med HIV, uttryckte sin frustration över att HIV-positiva kvinnor och flickor är dubbeltdiskriminerade i samhället under sin menstruation, för stigma och tabun som är förknippade med båda.

Webinaret underströk vikten av samarbete mellan olika trosriktningar för att adressera frågor kring menshälsa. WCC, i samarbete med Norwegian Church Aid och International Partnership of Religion and Sustainable Development, fortsätter att driva på för politik och program som säkerställer tillgång till prisvärda mensprodukter, rent vatten och sanitetsanläggningar.