KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

Katolska homosexuella par kan välsignas – men bara i några sekunder

Påve Franciskus tillåter välsignelse av homosexuella par, men Vatikanen har nu utkommit med förtydligande.

Dikasteriet för trosläran, den del av Romersk-katolska kyrkans ledning som ansvarar för uttolkningen kyrkans lära, fick i slutet av december stora rubriker i världens medier för skriften ”Fiducia Supplicans”. I den skriften öppnades upp för att präster ska kunna välsigna homosexuella par och andra som lever i ”irreguljära relationer”.

Det var en positionsförändring som många välkomnade, bland annat i Tyskland där katolska biskopar vill se en uppgörelse med kyrkans traditionella äktenskapssyn. I andra länder var reaktionen betydligt mer negativ. Flera afrikanska biskopar avvisades de pastorala råden helt och har meddelat att de vägrar att låta dem tillämpas i sina stift.

Debatten har varit het kring hur denna skrift egentligen ska tolkas: Är det ett första steg mot att jämställa heterosexuella och homosexuella relationer? Eller står den katolska kyrkans lära om äktenskapet fast?

Kardinal Víctor Manuel Fernández, som leder dikasteriet för trosläran, har nyligen gjort ett uttalande som förtydligar vad denna välsignelse egentligen innebär. Kardinalen betonar det som redan framgår av skriften, att det handlar om pastoral omsorg och inte om att kyrkan ändrar sin lära om att endast en man och en kvinna kan ingå äktenskap. En sådan välsignelse ska inte tolkas som att kyrkan rättfärdigar det liv som dessa par lever, enligt kardinalen.

Välsignelsen får inte på något sätt efterlikna en vigsel. Han betonar också att den inte får ritualiseras eller ges i samband med att civila äktenskap ingås. Den får inte genomföras i närheten av ett altare eller i en kyrkobyggnad. Inga kläder, gester eller fraser som används när äktenskap ingås får användas.

Välsignelsen ska vara mycket kortfattad, och får högst ta några sekunder att uttala. Den kan enligt kardinalen handla om att be Gud välsigna paret med frid och hälsa, och att de ska följa evangeliet: ”så att den helige Ande kan befria dessa två människor från allt som inte motsvarar hans gudomliga vilja och från allt som kräver rening.”

Kardinalen menar att det kan krävas undervisning för att rätt förstå innebörden av de pastorala råden, att dessa inte är avsteg från den katolska läran. Han visar också förståelse för att det kan vara omöjligt att genomföra sådana välsignelser i länder som förbjuder homosexuella relationer.