KRISTNA NYHETSBYRÅN

Katolska övergrepp viktig orsak när schweizarna vänder Gud ryggen

Lästid: 3 minuter
Antalet icke troende i Schweiz har ökat markant och kommer snart överträffa medlemsantalet i den största kyrkan.

– Fast det finns knep för att ”vinna” folks lust att tro igen, säger Stephan Jütte vid den protestantiska kyrkan i Bern. Utan religiös tillhörighet. Det är den grupp som har växt mest i Schweiz under de senaste femtio åren. Den utgör i dag nästan en tredjedel av befolkningen. Det kan röra sig om ateister och agnostiker eller de som tror på något övernaturligt. Det visar en undersökning utförd av OFS, den schweiziska statens statistik undersökningsbyrå. Gud är inte längre lika mäktig som förr i Schweiz. Det är som bekant en allmän tendens i vår västerländska värld, säger Jörg Stolz sociolog och religionslärare vid universitet i Lausanne. Fått stark konkurrens. Han förklarar att religion i allmänhet fått stark konkurrens av läkarvård, psykologer och vetenskapliga förklaringar, där klara svar ges på frågor som man inom religionen förklarar på ett ”oförklarligt” vis. Främst unga och män förstår inte vad religion tjänar till i dag. Ofta anser de att den är något ålderdomligt, säger han till Sändaren. Vid sidan av 32 procent icke troende, utgör katolikerna 33 procent och protestanterna 21 procent i landet. Därefter följer islam och judendom. Statistiken har överraskat allmänheten, då den schweiziska befolkningen traditionellt varit delad mellan katoliker och protestanter. En viktig orsak bakom minskningen är de många sexuella övergreppen inom den katolska kyrkan i exempelvis Frankrike och Tyskland. Övergreppen har överraskande ”smittat av sig” även bland protestanterna. Avhopparna säger sig vara förfärade över det som skett och de skäms för att det inträffat i ett kristet samfund, säger han. I undervisningen brukar Jörg Stolz dock nämna att Sverige sticker ut med en majoritet medlemmar i den Svenska kyrkan eller i olika frikyrkor. Sociologen kallar det för ”det svenska undantaget”. Under lektionerna förklarar jag det med att det i Sverige är accepterat att vara troende, kanske mer än i vissa andra länder, säger han. Schweiz olika protestantiska kyrkor har tappat omkring 16 procent av sina medlemmar på bara tio år. Stephan Jütte talesperson för de samlade protestantiska kyrkorna med säte i huvudstaden Bern, tror det blir svårt att få nya medlemmar att betala den sedvanliga medlemsavgiften. Även om det givetvis är upp till var och en att bestämma över sin tro kan man däremot väcka den genom olika projekt, säger han. Stephan Jütte använder ord som att ”vinna” folks lust att hitta tillbaka till kyrkorna och berättar om initiativ främst tack vare städernas och byarnas lokala kyrkor. Folk som bor nära en kyrka ansluter sig gärna i olika frågor. En idé som spridit sig är att civila kommer in i kyrkan för att skriva ned namnet på en migrant som drunknat i flykt över Medelhavet. Det är ett sätt att hedra en människa som förlorat livet, säger han. Kyrkornas hjälpverksamhet. Ett ökat intresse märks även bland kyrkornas hjälpverksamhet som att besöka äldre eller sjuka personer. Många protestantiska kyrkomedlemmar även har startat med inbjudningar i sina hem. Han säger att även om många hoppar av kyrkan, känner andra behov av att ställa frågor om livet. Där känns det viktigt att kyrkan erbjuder stöd och ger lusten att tänka efter vad som verkligen är viktigt i vardagen. Samtidigt känns det väl att folk vill tända små ljus.

Konvertiternas försvarare

Ruth Nordström och Människorättsadvokaterna har framfört 50 fall till FN:s tortyrkommitté, huvudsakligen rörande kristna konvertiter, men FN:s anmärkningar ignoreras fortfarande