KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

Konferensledning hoppas på Norgetrend

Det var en ökad efterfrågan på fler kvinnor av konferensledningen, men apologetik verkar vara mer attraktivt för män, åtminstone på gruppnivå, men det finns förändringstecken i Norge.

Fler kvinnor efterfrågas av konferensledningen, men bilden är att apologetik lockar män mer. Åtminstone på gruppnivå. Men det finns tecken på förändring. I Norge.

Vad tänker konferensledningen om att det verkar så svårt att skapa ett större intresse bland kvinnor för sådant som apologetik. Och har de ett eget ansvar i det?

Min erfarenhet är att män på gruppnivå är mer intresserade av apologetik och religionsfilosofin, säger konferensgeneralen Olof Edsinger, tillika generalsekreterare i Svenska evangeliska alliansen (SEA) och fortsätter.

Ingen mansstrategi. Att det skulle vara en medveten strategi från deras sida att rikta sig mot män menar han alltså att det inte handlar om.

Men man kan också vända på det och vara glad och tacksam över att grupper som är mindre representerade i andra sammanhang ändå kommer på en kristen konferens.

Som unga män då, en kategori som faktiskt saknas i många andra frikyrkliga sammanhang. Dock ser han en ljusning på horisonten kring det kvinnliga intresser för apologetik.