KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

Konservativa katoliker avfärdar rapporter om välsignelser av samkönade par.

Rapporter om att påven formellt har godkänt att präster får välsigna samkönade par avfärdas av konservativa katoliker.

Rapporter om att påven formellt har godkänt att präster får välsigna samkönade par avfärdas av konservativa katoliker. Associated Press sa på måndagen att ett nytt dokument från den katolska kommittén för dogmer avslöjade vad de kallar en ”radikal förändring” i Vatikanens politik. Men orthodox katolsk författare och kommentator, Peter Williams, berättar för Premier att det inte stämmer. ”Det som dokumentet gör är att säga att det finns vissa typer av människor som befinner sig i oregelbundna situationer … vad vi vill göra är att hjälpa dem pastoralt men vi kommer absolut inte att ge dem någon form av liturgisk välsignelse som kommer att bekräfta dem i en relation som är i strid med Kristi undervisning.” Han säger att situationen utlöstes av biskopar i Tyskland som vill ha förändring och säger: ”De har velat ge en viss form av välsignelse för samkönade äktenskap av något slag, och detta dokument säger att ni får inte göra det.” Trots att påve Franciskus antytt att en förändring kan vara på gång i oktober tror Williams att det är osannolikt att han har ändrat sin ståndpunkt över en natt, även om några av hans rådgivare kanske önskar det. ”Jag ger den helige fadern fördel av tvekan och säger att ingen är lika ortodox som han påstår sig vara… det verkar verkligen vara fallet att det finns personer runt påven som har den typen av agenda som han är vänlig mot. Betyder det att han är för samkönade äktenskap? Det tror jag tvivelsutan inte, i sig själv … det passar inte in i mycket av det vi vet om honom biografiskt, att säga att han är en formell liberal.” Släppet av dokumentet sammanfaller med ett historiskt ögonblick i Engelska kyrkan på söndagen, då präster fick inkludera de första välsignelsebönen för samkönade par inom gudstjänsten. Det har varit mycket delade meningar inom kyrkan under processen som ledde fram till att beslutet godkändes av biskoparnas hus.

Saknad sida: Har Gud gått vilse?

”Upptäck den otroliga sanningen om Guds kärlek och nåd – ett livsförändrande budskap!”

”Inspirerande upptäckt om Guds kärlek och nåd