KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

”Kristna ledare tar upp klimathot och biologisk mångfald i statement från WCC – viktiga frågor i fokus!”

"Kontroversiell debatt om moral och etik skakar det kristna samfundet - vilka är de verkliga värdena?"

Den senaste uttalandet från den colombianska regeringen lovordade deras arbete för att bekämpa avskogning och förlust av biologisk mångfald, samt för att stödja Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty. Man uppmanade även kyrkorna att lära sig av ursprungsbefolkningarnas andlighet och metoder som bevarar biologisk mångfald och klimatet.

Kyrkor uppmanades av WCC:s styrande organ att mobilisera sina samfund och troendes gemenskaper för att utöva påtryckningar och skapa politisk vilja för djupgående och snabba åtgärder mot klimatförändringar utan att ytterligare förstöra ekosystemet eller hota de mest sårbara.

WCC:s verkställande kommitté träffas i Bogota från 6-11 juni, där fokus ligger på WCC:s verksamhet och på att ta till sig kyrkornas liv och vittnesbörd som är själva kärnan i Pilgrimage of Justice, Reconciliation, and Unity.

För fullständigt uttalande, besök länken och läs mer om Statement on Biodiversity COP16 and Climate COP29. Intressanta artiklar och nyheter från mötet finns även tillgängliga.

Här finns moderatorn och generalsekreterarens tal från mötet presenterade i dokument och rapporter. Centralt är att betona budskapet om att i Kristus hålls allt samman och att fokus ligger på fredsskapande arbete och kyrkornas roll i världens strider och hopp.