KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

Kristna uppmanade att ta hand om skapelsen efter att en av sex arter i Storbritannien hotas av utrotning

Enligt en ny rapport är nästan en av sex arter i Storbritannien hotade att utrotas, där en fjärdedel av mark-däggdjur och hälften av fåglar riskerar att försvinna.

Enligt en ny rapport är nästan en av sex arter i Storbritannien hotade av utrotning. Rapporten visar att en fjärdedel av landlevande däggdjur och hälften av fåglarna riskerar att försvinna. Studien har analyserat naturens tillstånd i Storbritannien och funnit att det har skett en 19-procentig minskning av alla arter sedan 1970, där 43 procent av fåglarna klassas som kritiskt hotade. Dessutom har antalet blommande växter minskat med 64 procent.

Rapporten har samlats av en bred koalition av Storbritanniens främsta experter inom viltliv och bevarande och välgörenhetsorganisationer som samarbetar med regeringsmyndigheter för att ge en klar bild av naturens status både på land och i havet. Rapporten varnar för att om inte akuta åtgärder vidtas kommer Storbritannien att förlora ännu fler värdefulla livsmiljöer och arter, och missa klimat- och biodiversitetsmål, vilket får förödande konsekvenser för både naturen och människorna.

Andy Lester, chef för bevarande på den kristna organisationen A Rocha UK, som var en av de över 60 organisationer som arbetade med rapporten, säger att han märker av två stora förändringar. Det råder en betydande minskning av antalet fåglar i Storbritannien, särskilt på åkermark och i trädgårdar där det är nästan 60 procent färre fåglar. Han nämner också att många kända arter, som tidigare sjöng över landsbygden, nu inte längre finns där. Exempelvis sånglärka, gulärla, sävsparv, ortolansparv och arter som grönsiska och domherre. Men även mer bekanta arter som är i kraftig och snabb tillbakagång, som grönsiska och domherre.

Lester menar att nedgången är generell och att över 50 procent av blommande växter på vissa platser i landet minskar, nästan 30 procent av däggdjur minskar och ungefär 20 procent av vår insektsbefolkning minskar. De huvudsakliga drivkrafterna bakom fortsatt nedgång sägs vara klimatförändringar och jordbrukssättet.

Bland rapportens övriga resultat framgår att endast en femtedel av jordbruksmarken och endast 25 procent av skogarna i Storbritannien används på ett naturvänligt sätt. Bara 25 procent av mossar anses vara i ett ekologiskt gott skick. Antalet lantbruksfåglar minskar snabbt, med en minskning med 58 procent sedan 1970 och röd ekorrsbeståndet har minskat med 37 procent sedan 1993. Havslevande fåglar i Skottland har minskat med 49 procent sedan 1970.

Men trots de dystra statistiken säger Lester att det förs några positiva samtal: ”Vi vill återansluta samhällen, lantbrukare, markägare, företag och allmänheten i en passionerad omfamning av naturen, vårda den, se till att den är hållbar och även se till att det lönar sig. Verkligheten är att medan det är vackert att se vacker natur är det också viktigt att engagera sig med jordbrukssamhället, diversifiera bort från intensiva system och utforska alternativa sätt att göra saker som är bättre för samhället, ekonomin och naturen.”

Saknad sida: Har Gud gått vilse?

”Upptäck den otroliga sanningen om Guds kärlek och nåd – ett livsförändrande budskap!”

”Inspirerande upptäckt om Guds kärlek och nåd