KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

Kung Charles är en influencer, men kyrkan kan göra skillnad för klimatet enligt kristen aktivist.

3 min lästid
Tro och kyrkliga organisationer spelar en viktig roll inom klimatfrågor, vilket lyfts fram under årets COP28-möte med inkluderingen av en "Tro-paviljong".

Betydelsen av trossamfunds inverkan på klimatfrågor uppmärksammas under årets COP28-toppmöte genom inkluderingen av en ”Tro Paviljong”. Kyrkor och trosbaserade organisationer över hela världen driver fram de mest utsattas sak och rycker in för att möta påverkan av klimatkrisen. Paviljongen är designad för att möjliggöra att trosgrupper delar och förstärker berättelser om vad de gör runtom i världen, för att inspirera till handling.

Laura Young, klimataktivist och ambassadör för Tearfund, befinner sig i Dubai och har talat med Premier om vilken roll tron spelar i att tackla klimatförändringar:

”Tron har en enorm betydelse… människor vänder sig till religiösa ledare och sina kyrkledda för att fråga, ’vad gör vi egentligen för att lösa detta?’ Det är verkligen viktigt att vi pratar om detta, inte bara på söndagar, utan genom det arbete vi utför som inflytelserika klimatledare i våra samhällen. Vi måste erkänna att när klimatrelaterade katastrofer inträffar och människor blir fördrivna eller behöver hjälp, så finns det kyrkor runtom i världen som är bäst lämpade att agera som stödnätverk i sina lokala samhällen.

”Vi vill uppmuntra kyrkor över hela världen att se hur de kan spela sin roll, vare sig det handlar om att prata om det, implementera initiativ eller vara bland de första som svarar när klimatkatastrofer inträffar.

”Min tro inspirerar mig att bry mig om klimaträttvisa och att fundera över vad jag kan göra för att bidra till att vårda skapelsen och människor som har haft minst att göra med denna kris och ändå lider mest.

”Jag är upprymd över att det i år finns utrymme för trossamfunds och ledare att delta i FN:s klimatdiskussioner. Kyrkor och trossamfund finns närvarande före, under och efter katastrofer. De har en essentiell roll att spela för att stärka sin lokala samhällens motståndskraft i mötet med katastrofer. De kan hjälpa till att stärka sociala band och lösa konflikter, ge hopp i tider av stress, öka medvetenhet om risker och verka för förändring samt erbjuda hjälp under kriser.”

Påven skulle ha deltagit i COP28 men ställde in på grund av sjukdom. Dock har kung Charles talat vid toppmötet och berättat för delegaterna att världen är ”fruktansvärt långt ifrån rätt spår” när det kommer till att hantera global uppvärmning. Laura Young berättade för Premier att hon välkomnar hans bidrag och även de andra framstående ledarnas:

”De är de ursprungliga influerarna. Många människor vänder sig till dem för råd, för att se vilka ämnen de är intresserade av och för vägledning. Så jag tycker att det är väldigt viktigt att alla typer av ledare finns där. Vi behöver kändisar, vi behöver inte bara klimatforskare eller Förenta Nationernas representanter, vi behöver alla prata om detta.”