KRISTNA NYHETSBYRÅN

Kyrkor och biståndsorgan känner stor oro för båda sidors civilbefolkning

Lästid: 4 minuter
Religiösa organisationer och kyrkor uttryckte snabbt sina böner för fred och försoning efter förfärliga attacker och våld i Mellanöstern.

– Våldet och grymheterna måste få ett slut, säger Sofia Camnerin, generalsekreterare på Sveriges kristna råd (SKR).
– Vi fortsätter lyfta budskapet att ockupationen ska hävas för båda folkens skull och att krigets lagar nu måste råda.
Hon berättar att SKR redan på lördagsmorgonen delade böner och därefter uppmaningar till omedelbar fred från både Kyrkornas världsråd och de svenska kyrkoledarna som var samlade till möte i början av veckan.
– Vi uppmanar till bön i våra samfund, och vi har också skrivit en bön och en hälsning till Judiska centralrådet, som ligger på vår hemsida.
Personliga kontakter
Officiella kontakter med kyrkor i området har inte skett, men däremot personliga kontakter.
– Det som nu händer är fruktansvärt, jag känner bara sorg och smärta, säger Equmeniakyrkans biträdande kyrkoledare Karin Wiborn.
– Just nu förfasas vi över Israels exempellösa bombningar, liksom av Hamas illdåd, helt klart har de fått stöd utifrån. Men hur invånarna i Gaza tidigare blivit behandlade påverkar förstås. Man ska komma ihåg att palestinierna haft det förfärligt under årtionden.
Enligt israeliska uppgifter är det Hamas fästen som ska bombas och organisationen utrotas efter bland annat slakten på festdeltagare i öknen och av spädbarn på en kibbutz. Men terroristerna gömmer sig bland civilbefolkningen, och som vanligt är det kvinnor, barn och gamla som drabbas hårdast.
Följer utvecklingen på plats
Både Equmeniakyrkan och SKR följer utvecklingen på plats noga.
– Vi har inga samarbetskyrkor i just det här området, men många kontakter, säger Karin Wiborn.
På frågan om kriget också påverkar, och kanske splittrar församlingar i Sverige, svarar hon diplomatiskt att Equmeniakyrkan ju har många mångkulturella församlingar.
– Men det är komplicerat. Det finns så många dimensioner, många olika bibeltolkningar, och olika bakgrunder och kulturer man vuxit upp med.
– Till dem alla kan jag bara säga att det aldrig kan vara rätt att någon dör. Det är den utgångspunkten vi måste ha.
För SKR har främsta fokus varit det ekumeniska följeslagarprogrammet, som också Equmeniakyrkan stöder, och de utskickade följeslagarna.
Samtliga tjugofyra ekumeniska följeslagare har evakuerats och de sju svenska följeslagarna är tillbaka i Sverige. Men arbetet fortsätter. Kontoret i Jerusalem finns kvar, liksom lokala och regionala kyrkor och nätverk och tills vidare får följeslagarna fortsätta sitt arbete från sina respektive hemländer.
Beslut om indraget bistånd
Men framtiden är osäker beroende på den svenska regeringens beslut om indraget bistånd till Palestina. En källa till stor oro bland snart sagt alla svenska kyrkor och biståndsorganisationer.
– Det ekumeniska Följeslagarprogrammet har vi drivit i 20 år, utan att ta ställning i konflikten. Men vårt arbete är beroende av det statliga stödet. Om man drar in biståndet riskerar man att helt motverka sitt syfte och i stället försvåra situationen än mer, säger Sofia Camnerin.
– Det är dessutom inte sant att biståndet stöttar Hamas. Jag har nu haft anledning att titta på siffrorna och jag kan se att bara två procent av det svenska utvecklingsbiståndet till Palestina går till de styrande i Ramallah. Då ska det handla om ett samarbete mellan den palestinska miljömyndigheten och svenska Naturvårdsverket. Drygt hälften går till civila organisationer som främjar demokrati och mänskliga rättigheter, resten går till multilaterala organisationer som arbetar med samma typ av frågor.
Stöttar Följeslagarprogrammet
Biståndsorganisationen Diakonia stöttar också Följeslagarprogrammet, men har många olika partners och program som till stor del drivs med statligt stöd, både på Västbanken och i Gaza.
– Vi utför ett oerhört viktigt arbete, där vi samarbetar med olika organisationer i civilsamhället, kring framför allt mänskliga rättigheter och demokrati, berättar Diakonias internationella chef, Anna Eggelind.
– Det är ett arbete som blir ännu viktigare i dagens läge, att stoppa det genom att dra in det svenska utvecklingsbiståndet är helt fel väg att gå, det spelar extrema krafter direkt i händerna.
– Men just nu har allt arbete ändå pausats av säkerhetsskäl, även om Diakonia redan nu är i gång med att undersöka hur arbetet kan anpassas utifrån den svåra situation som nu råder i Gaza.
– Nu kan vi bara koncentrera oss på att internationell humanitär rätt följs, säger Anna Eggelind.
– Våra expertteam arbetar nu för att uppmärksamma omvärlden på att det finns tydliga krigslagar att följa i en sådan här situation. Vi har mycket fokus på säkerheten, vi bävar för vad som komma skall.
Flyr från plats till plats
Med sorg i rösten säger hon att befolkningen i Gaza har det mycket svårt nu och att många flyr från plats till plats för att undkomma bombardemanget.
Men humanitära korridorer då?
– Ja, det är en av de frågor vi jobbar för. Israel är skyldigt att öppna humanitära korridorer, men frågan är komplex.
– Civilbefolkningen på båda sidor är prio. Alla människor är lika värda, som det står i Jakobs brev.

Biskopar kan inte förneka fakta

En försvarare av den katolska kyrkan konstaterar att dess nationella program mot fattigdom och social rättvisa tycks stödja bön till

Flest kristna nobelpristagare

Nobelpriset kommer att delas ut av HM Konungen i Konserthuset i Stockholm på söndag, 10 december, enligt statistik.