KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

Kyrkornas liv och vittnesbörd i fokus vid WCC-möte i Colombia

"Mirakulöst överlevde han en fruktansvärd olycka - Guds underverk eller ren tur?"

Den verkställande kommittén träffas på inbjudan av den presbyterianska kyrkan i Colombia och i stöd av kyrkornas engagemang i fredsbyggande och försoning. Programmet inkluderar diskussioner, besök och firanden med kyrkor, samhällen och regeringen för att lära mer om arbetet för total fred i Colombia.

Mötet utgör en betydelsefull samling på Pilgrimsfärden för rättvisa, försoning och enhet.

”Anledningen till vårt intuitiva beslut att ta WCC:s verkställande kommitté till Colombia är en del av vårt uppdrag som WCC,” sade biskop Heinrich Bedford-Strohm, moderator för WCC:s centrala kommitté. ”Vi erkänner den viktiga roll som kyrkorna spelar i fredsprocessen och vi känner stor beredvillighet att göra allt vi kan för att stödja alla som är engagerade i att övervinna konflikter och våld i Colombia.”

Föredragningslistan inkluderar att ta emot 2023 års berättande programrapporter och granskade ekonomiska rapporter, samt övervaka genomförandet av WCC:s strategier, 2024 års planer och budget och planering för 2025. Mötet är värd av kyrkorna och ekumeniska partner i Colombia, inklusive DiPaz, en nationell ekumenisk plattform för kyrkor och trosbaserade organisationer som främjar dialog för fred i Colombia.

Den schweiziska ambassadören kommer att hålla en välkomstreception för verkställande kommittén med olika ambassader, representanter för den colombianska regeringen och kyrkoledare.

Den andliga dimensionen inkluderar bön varje morgon med olika kyrkor. Den colombianska inrikesministeriet, genom vice inrikesministern för social dialog, jämställdhet och mänskliga rättigheter, kommer att hålla en session om vikten av internationellt engagemang för fredsbyggande och social sammanhållning.

På agendan finns också att övervaka genomförandet av WCC:s strategier, 2024 års budget, programarbete, medlemsfrågor och det gröna byprojektet.

Verkställande kommittén kommer också att utfärda uttalanden om allmänna frågor som påverkar kyrkornas liv och vittnesbörd.

År 2023 utsågs WCC, tillsammans med Colombias biskopskonferens, FN-missionen i Colombia och Amerikas stater, till permanent följeslagare i fredsamtal med EMC FARC-EP:s generalstab. Under mötet med verkställande kommittén kommer Dr Humberto Martin Shikiya, WCC:s särskilda sändebud för fredsprocessen i Colombia, att leda en session där arbetet med WCC, kyrkor och partners i fredsprocessen presenteras.

Saknad sida: Har Gud gått vilse?

”Upptäck den otroliga sanningen om Guds kärlek och nåd – ett livsförändrande budskap!”

”Inspirerande upptäckt om Guds kärlek och nåd