KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

Mer karies och utdragna tänder hos familjehemsplacerade barn

1 min lästid
Enligt en ny avhandling från Malmö universitet lider barn som placeras i familjehem, stödboende eller HVB-hem av sämre tandhälsa och mindre tandvård, vilket även påverkar dem som vuxna.

Exempel på HTML dokument

HTML står för HyperText Markup Language och används för att strukturera och formatera innehåll på webbsidor. Det är ett av de grundläggande språken som används inom webbutveckling. HTML används för att definiera strukturella element på en webbsida, som rubriker, stycken och länkar. Dessutom kan man i HTML använda sig av olika taggar för att formatera text, infoga bilder och skapa tabeller.

En grundläggande struktur i HTML-dokument är att ha en <html>-tagg som innehåller allt innehåll på sidan, sedan följer <head>-taggen som innehåller metadata om dokumentet och slutligen <body>-taggen som innehåller själva innehållet på sidan som användaren ser.

Det är viktigt att skriva välstrukturerad och giltig HTML-kod för att webbläsare ska kunna förstå och tolka sidan på bästa sätt. En vanlig kodstruktur är att använda hierarkiska taggar för att beskriva sidans struktur. Till exempel kan man ha en <header>-tagg för att markera den översta delen av sidan och en <footer>-tagg för att markera den nedersta delen av sidan.