KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

Metodister vill slopa ord som make och maka

Brittiska metodistkyrkan planerar att stryka orden "make" och "maka" enligt den nya skriften "Guide för inkluderande språkbruk".

Enligt ett nyligen framtaget dokument från Metodistkyrkan uppmanas medlemmarna att använda ett mer inkluderande språk för att undvika att exkludera vissa grupper. Riktlinjerna betonar att vissa termer, som ”make” och ”maka”, kan ge en felaktig bild av familje- och livssituationer för många människor. Istället föreslås användningen av ord som ”förälder”, ”partner”, ”barn” och ”vårdare”.

Dokumentet rekommenderar även att språket ska vara känsligt och inkluderande när man pratar om minoriteter och marginaliserade grupper, inklusive HBTQ-personer. Åldersdiskriminering bör också undvikas, och termen ”gamla människor” ska inte uppmuntras. Tanken är att genom att använda de termer som människor själva använder för att beskriva sig själva, så visar kyrkan att man bryr sig och bekräftar deras identitet som Guds barn.

Denna vägledning har inspirerats av organisationer som Gay & Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD) och Stonewall, som har framgångsrikt använt liknande riktlinjer inom ideellt arbete och utbildning.

Trots att dokumentet har fått stöd från vissa håll möts det även av kritik. Kritiker menar att detta inte är kristendom utan snarare Critical Theory, och att det kräver att all normativitet och ordning förstörs för att undvika att kränka någon. Debattörer hävdar att Critical Theory är en kommunistisk ideologi som motsätter sig den kristna tron, och uppmanar Metodistkyrkan att välja en väg och inte låta sig påverkas av denna ideologi.