KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

Miljonbidrag ska motverka religiös diskriminering

1 min lästid
Arton organisationer beviljas totalt 28 miljoner kronor för insatser mot diskriminering baserat på etnicitet, religion och annan trosuppfattning.

Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor, MUCF, delar nu ut 28 miljoner kronor i arbete mot diskriminering under 2024. Enligt ett pressmeddelande har mottagarna varit tvungna att aktivt arbeta med alla sju diskrimineringsgrunderna, vilka inkluderar kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Av de 30 organisationer som ansökte om bidraget har 18 organisationer lyckats bli utvalda och beviljats 1 555 555 kronor vardera. Det beviljade bidraget ges för ett år i taget och kan eventuellt förlängas. Mottagaren förväntas ha ett långsiktigt verksamhetsmål och aktivt arbeta mot diskriminering.

Det är positivt att se att MUCF aktivt stödjer arbete mot diskriminering och bidrar till att främja jämlikhet och inkludering i samhället. Genom att tillhandahålla ekonomiska resurser kan organisationer fortsätta sitt viktiga arbete och vidareutveckla strategier för att bekämpa diskriminering på olika grunder. Det här initiativet är ett viktigt steg framåt för att säkerställa att alla individer har lika rättigheter och möjligheter, oavsett vilken bakgrund de kommer ifrån.

Sammanfattningsvis är det anmärkningsvärt att MUCF öppnar sin kassa för att hjälpa organisationer som aktivt bekämpar diskriminering. Detta kommer att ha en positiv inverkan på samhället genom att skapa ett mer inkluderande och jämlikt samhälle för alla.