KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

Mindre intresse för kristen tro bland yngre

Kristendomens inflytande minskar i allt högre grad på norra halvklotet.

Enligt en ny undersökning från Ipsos har det skett en betydande förändring i religiösa uppfattningar bland kristna. Undersökningen omfattade 26 länder och visade på stora variationer mellan länder och generationer när det gäller religiositet och religionens betydelse i människors liv.

Skillnaderna är tydliga både demografiskt och geografiskt, där länder på den södra halvan av jordklotet har en starkare koppling till religion än länder på den norra halvan. Den yngre generationen, Generation Z, identifierar sig allt mindre som kristna, istället väljer allt fler att identifiera sig som muslimer eller ha en annan tro. I länder där vuxnas engagemang i religion är lågt, visar undersökningen att yngre människor oftare tror på himmel, helvete och övernaturliga varelser.

Undersökningens resultat tyder på ett omfattande generationsskifte inom den kristna tron. Det är viktigt att fortsätta följa dessa trender för att förstå hur religionens roll kan komma att förändras i framtiden.

Källa: http://budbararen.nu/artikel/mindre-intresse-for-kristen-tro-bland-yngre/.