KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

Mindre pengar till samfunden

En procent av trossamfundens anslag minskas enligt regeringens budgetförslag för 2024, där EFS ingår.

Regeringens förslag till budget för 2024 innebär en sänkning av anslaget till trossamfunden med en procent. Detta inkluderar även Evangeliska Frikyrkan (EFS). Isak Reichel, chef på myndigheten SST som fördelar bidragen till samfunden, har kommenterat förslaget. Han påpekar att SST har föreslagit att anslaget till trossamfunden bör höjas. Detta beror på att trossamfunden påverkas av ökad inflation och förväntas i allt högre grad vara en resurs för samhällsarbete.

SST har statistik som visar att antalet personer som betjänas inom samfunden ökar. Dock har de ännu inte avgjort om det sänkta anslaget innebär att projektbidrag, såsom ombyggnationer, inte kommer att kunna prioriteras kommande år. Ambitionen är åtminstone att bibehålla bidragen för teologisk utbildning på samma nivå.

Förslaget är att stödet till trossamfunden uppgår till 81,1 miljoner kronor. Som en jämförelse erhåller idrottsrörelsen 2 116 miljoner kronor. EFS får för närvarande 3 375 400 kr i organisationsbidrag och Johannelund får 250 000 kr för teologisk utbildning (2023).

Budbäraren har sökt ansvarig minister Jakob Forssmed för en kommentar.