KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

Ny studie förespråkar ”reformerad katolicitet” för att främja enhet inom kristendomen

3 min lästid
Vänligen meddela oss om du har några ytterligare frågor eller om det är något mer vi kan hjälpa dig med.

”Catholicity must not be understood as a mark of uniformity, but as implying a dynamic of communion in diversity,” studien bekräftar. ”Den kräver pågående reformer så att kyrkan kan återupptäcka, i varje era, sin kallelse till enhet och universalitet, på rätt sätt förstått.”

Med titeln ”’De toutes les nations . . . ’ Pour la catholicité des Églises” (”’Av alla nationer . . .’ För kyrkornas katolicitet”), publicerades studien i november av Groupe des Dombes.

Den 40-medlemmiga gruppen samlar lika många romersk-katolska och protestantiska teologer från Frankrike, Schweiz och Belgien. Den är uppkallad efter Abbey of Notre-Dame des Dombes i östra Frankrike där mötena ägde rum från 1930-talet till 1990-talet.

Gruppen är känd för en serie banbrytande studier om hur frågor som ofta anses vara splittrande för kristna från olika kyrkotraditioner kan bli en källa till ömsesidig berikning.

Deras nya publikation förespråkar en ”reformert katolicitet” genom omvandling av kyrkorna, där katolicitet inte ses som den romersk-katolska församlingens exklusiva egendom, utan beskriver hela den kristna kyrkan.

Med ”universalitet” som en aspekt av katolicitet kommer titeln på studien från det uppmanade budskapet från den uppståndne Kristus till sina lärjungar att ”göra alla folk till lärjungar” (Matt. 28:19).

Under en online presskonferens den 17 november för att presentera studien noterade gruppen protestantiska medordförande, Rev. Prof. Dr Elisabeth Parmentier, dekan för teologiska fakulteten vid Universitetet i Genève, att protestanter ofta har varit tveksamma att använda ordet ”katolsk”.

Hon sa emellertid att idén om katolicitet ”berör alla frågor som rör ekumenik, och särskilt frågan om enhet.

Studien utforskar hur idén om katolicitet har använts i kyrkohistorien, inom den ekumeniska rörelsen, från ett bibliskt ståndpunkt, och i relation till enhet, synodalitet, sakrament, bön och liturgi, samt världen i stort.

Den säger att både romersk-katoliker och protestanter behöver en förståelse för en ”reformert katolicitet”, där de lär sig av varandra betydelsen av universalitet å ena sidan, och av mångfald och pluralitet i kyrkan å andra sidan.

Den drar slutsatsen att den katolska kyrkan och kyrkorna från reformationen ” utgör en enda kyrka, om än i ofullkomlig gemenskap,” sa gruppens katolska medordförande, Rev. Prof. Dr Joseph Famerée, tidigare dekan för teologiska fakulteten vid Katholieke Universiteit Leuven.

”Det kanske inte verkar så nytt, men det är det,” sa han. ”Ur katolsk synvinkel åtminstone är det nytt att våga säga att vi, den katolska kyrkan och reformationens kyrka, redan utgör en enda kyrka.”

Han fortsatte emellertid: ”Det finns fortfarande vissa skillnader som ännu inte har övervunnits helt och hållet,” och det ekumeniska arbetet med omvändelse måste fortsätta mot full gemenskap.

Groupe des Dombes grundades 1937 av Abbé Paul Couturier, en romersk-katolsk präst i Lyon, Frankrike, som var känd som en föregångare för kristen enhet, och den schweiziska reformerta pastorn Richard Bäumlin från Basel för att utforska ömsesidig förståelse mellan romersk-katoliker och protestanter.

”Lien vers l’éditions du Cerf” publicerade ”De toutes les nations . . . ’ Pour la catholicité des Églises” i sin ”Patrimoines” series. En länk till Groupe des Dombes webbplats är tillgänglig som en referens.

Kyrkvana språkröret avgår

Märta Stenevi avslöjade inför valet 2022 betydelsen av kristna värderingar i sin roll som språkrör, men har nu meddelat sin

Prat med barn ger snabbare tal

Antalet ord barnet hör påverkar inlärning av tal, inte kön, utbildningsnivå eller flerspråkighet, enligt studien.