Laddar sidan på

hemmetsvan.se …

Ska frikyrkan betala för extremisterna?

Regeringen presenterade förra veckan sitt förslag till ny lagstiftning för regler kring statens stöd till trossamfund. Regeringen vill införa vad man kallar demokrativillkor. Kulturminister Jeanette Gustafsdotter sa på presskonferensen att ”våra skattemedel får däremot aldrig gå till organisationer som inte ställer upp på grundläggande demokratiska värderingar”. Det sades också att de religiösa organisationer som ”agerar på ett sätt som går emot samhällets grundläggande värderingar, exempelvis alla människors lika värde och demokratins idéer, ska inte få statligt stöd”. Sedan listade man sådant som diskvalificerar ett samfund att få stöd, bland annat om man ”kränker ett barns rättigheter, kränker en betjänads grundläggande fri- och rättigheter genom utnyttjande av en utsatt belägenhet, eller diskriminerar individer eller grupper.”

Läs hela artikeln hemmetsvan.se

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.