KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

Nytt försök med ortodox högskola

2 min lästid
En egen högskola kan grundas av Stiftelsen Sankt Ignatios då den första ansökan om avdelningen för östkyrkliga studier fick kritik.

Sedan 2016 bedriver Enskilda högskolan (EHS) en avdelning för studier av östkyrkligheten i samarbete med stiftelsen Sankt Ignatios. Stiftelsen vill nu skapa en egen fristående högskola med fokus på ortodox kristendom. Michael Hjälm, rektor på Sankt Ignatios folkhögskola och prefekt på EHS östkyrkliga avdelning, betonar vikten av att låta de ortodoxa kyrkorna ha kontroll över sin teologiska utbildning.

Sankt Ignatios representerar 13 ortodoxa kyrkor i Sverige och 75 procent av kyrkorna i Västeuropa. Hjälm anser att det är orimligt att vara underordnad Equmeniakyrkan. För att etablera en högskola med examensrätt måste regeringen fatta ett beslut. Universitetskanslersämbetet utreder varje ansökan noggrant, och deras bedömning påverkar beslutsprocessen i hög grad. Sankt Ignatios första ansökan avslogs i våras på grund av brister i ansökan.

Under hösten skickade Sankt Ignatios in en omarbetad ansökan om examensrätt för högskolestudier. Ansökan har breddats och inkluderar fler ämnen. Hjälm påpekar att de lägger lika stor vikt vid östern som vid andra teologiska traditioner. Samarbetet mellan Sankt Ignatios och EHS är idag nära, men det är oklart hur det kommer att utvecklas om en egen högskola med ortodox inriktning etableras.

Hjälm önskar att samtalen mellan Sankt Ignatios och EHS styrelse kan ske på mer jämlika villkor i framtiden. Målet är att Sankt Ignatios högskola ska ta emot sina första studenter i augusti 2025. Förlusten av den östkyrkliga avdelningen skulle inte hota EHS existens, men vissa gemensamma resurser, som administration, kan påverkas.

Enligt regeringsregler ska EHS bedriva östkyrkliga studier under hela 2024. Niklas Holmefur, rektor på EHS, betonar vikten av att hitta en gemensam målbild eller besluta att inte fortsätta tillsammans. Det är inte hållbart att inte arbeta mot samma mål, men Holmefur framhåller också vikten av att se det goda som uppnåtts i samarbetet mellan EHS och Sankt Ignatios. Slutpunkt.

Kyrkvana språkröret avgår

Märta Stenevi avslöjade inför valet 2022 betydelsen av kristna värderingar i sin roll som språkrör, men har nu meddelat sin