KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

Ovanklagliga? Färre amerikaner ser präster som etiska

Hej, jag skulle vilja boka ett rum för två nätter från den 10:e till den 12:e december. Tack så mycket!

Amerikaner har allt svårare att lita på någon nuförtiden – inklusive pastorer. Landets uppfattning om präster nådde en ny lågpunkt i en nylig Gallup-undersökning, där färre än en tredjedel av amerikanerna bedömde präster som mycket ärliga och etiska. Människor litar mer på de moraliska normerna som sjuksköterskor, poliser och kiropraktorer följer än på sina religiösa ledare. Präster är fortfarande mer betrodda än politiker, advokater och journalister. Den fortsatta nedgången i prästernas anseende – från 40 procent till 32 procent under de senaste fyra åren – korrelerar med ökad skepsis gentemot yrken (och institutioner) överlag. Amerikaner har också mindre sannolikhet än någonsin tidigare att känna en pastor, med färre än hälften som tillhör en kyrka och en växande grupp som inte identifierar sig med någon trosuppfattning alls. ”När den amerikanska kulturen blir alltmer pluralistisk och postkristen kan vi inte anta att amerikaner generellt har en positiv syn på präster,” sa Nathan Finn, verkställande direktör för Institute for Transformational Leadership vid North Greenville University. ”Präster måste arbeta hårdare för att vinna förtroende från allmänheten än vad som var fallet för bara en generation sedan.”