KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

Påvens fördömer ’fruktansvärd världskrig’ mot miljön, tillkännager nytt författande

På sitt veckobesök på general audiens meddelar påven Franciskus att han kommer att utfärda ett nytt dokument om naturskydd.

På onsdagen meddelade påven Franciskus att han kommer att utfärda ett nytt dokument om skyddet av naturen. Han sade att han gör detta eftersom en ”fruktansvärd världskrig” mot miljön äger rum. Under sitt veckovisa allmänna audiens tillkännagav Franciskus att dokumentet kommer att utfärdas den 4 oktober, på firandet av Franciskus av Assisis festdag, som är miljöns skyddshelgon.

Detta dokument är en uppföljning till hans inflytelserika encyklika från 2015, den högsta formen av påvligt skrivande, där han betonade behovet av att skydda miljön, möta farorna och utmaningarna med klimatförändringar, samt minska användningen av fossila bränslen.

Påven har sagt att det nya skrivandet är avsett att uppdatera den tidigare encyklikan ”Laudato Si” (Lovad vare) från 2015 med dagens problem. Han beskrev naturen som en ”helig gåva från skaparen” och uppmanade människor att ta ställning för ”offren för miljömässig och klimatrelaterad orättvisa”.

Han krävde slutet på ”den meningslösa kriget mot vårt gemensamma hem, det är en fruktansvärd världskrig”. I en intervju med Reuters i juni berättade USA:s särskilda sändebud för klimatet, tidigare utrikesminister John Kerry, att den tidigare encyklikan från 2015 hade en ”djupgående påverkan” på klimatkonferensen det året, som satte mål för att begränsa global uppvärmning.

Under de åtta åren sedan Laudato Si utfärdades, har världen sett en ökning av extrema väderhändelser såsom mer intensiva och långvariga värmeböljor, mer frekventa skogsbränder och allvarligare orkaner. Franciskus sade förra månaden att sådana händelser visar att mer brådskande åtgärder behövs för att bekämpa klimatförändringar och vädjade till världsledare ”att göra något mer konkret för att begränsa förorenande utsläpp”.

Han sade att det nya dokumentet kommer att vara en apostolisk formaning, en annan form av påvligt skrivande. Efter att Laudato Si utfärdades, kritiserade vissa konservativa katoliker allierade med konservativa politiska rörelser och företagsintressen, särskilt i USA, påven kraftigt för att stödja majoritetens vetenskapliga åsikt att global uppvärmning åtminstone delvis beror på mänsklig aktivitet.