KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

”Religionernas olika syn på transpersoner: Inkluderas eller exkluderas de?”

Världsreligioner splittrade om könsidentitet - hur inkluderar de transpersoner? Spannande reportage i vår tidning!

I en nyligen utfärdad dokument från Vatikanen avvisas idén om att ändra sin biologiska kön – en bakslag för transpersoner som hade hoppats på en mer välkomnande approach från Katolska kyrkan.
I världen har stora religioner olika synsätt på könsidentitet och inkludering av transpersoner.
Inom kristendomen delar den katolska kyrkans missnöjda hållning mot könsövergång av några andra samfund.
Southern Baptist Convention antog exempelvis en resolution 2014 som fastslog att ”Guds design var skapandet av två distinkta och kompletterande kön, manligt och kvinnligt.”
Många mainline-protestantiska samfund välkomnar däremot transpersoner som medlemmar och präster.
Evangelical Lutheran Church i Amerika valde öppet en transman som biskop 2021.
Inom islam finns inte en enda central religiös myndighet och policyn kan variera i olika regioner.
Abbas Shouman från Al-Azhar’s Council of Senior Scholars i Kairo säger att ”för oss…könskonvertering är helt avvisad.”
Han tillade att ”det är Gud som har bestämt…fostrets kön och att ingripa för att ändra det är en förändring av Guds skapelse, vilket är helt avvisat.”
I Iran utfärdade den shiitiska teokratins grundare Ayatollah Ruhollah Khomeini för flera decennier sedan en religiös förordning som öppnade vägen för officiellt stöd för könsövergångskirurgi.
Inom hinduismen har traditionella roller föreskrivits för män och kvinnor i Sydasien.
Personer med icke-binär könsidentitet har erkänts i årtusenden och spelat viktiga roller i heliga texter.
Den vanligaste gruppen av tredje köns personer i Indien är ”hijras.”
Majoriteten betraktar sig varken som man eller kvinna.
Indien, Nepal och Bangladesh erkände officiellt tredje köns personer som medborgare med lika rättigheter 2014.
I buddhismen har traditionellt följt binära könsroller, särskilt i sina monastiska traditioner där män och kvinnor är uppdelade och tilldelade specifika roller.