KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

Religionsstrider om skolans framtid: Lagförslag om ökad tro i skolan väcker debatt!

Kontrovers kring trosbaserad undervisning: Religiösa grupper protesterar mot lagförslag om utbildning.

Domstolstvisten i Louisiana kring en lag som kräver att Tio Guds Bud skall visas i offentliga klassrum har väckt starka reaktioner från religiösa ledare och föräldrar av olika trosbekännelser. Guvernören, en katolik, försvarar lagen med hänvisning till landets judisk-kristna värderingar och anser att avvikelse från dessa orsakar problem i nationen.

En präst, en del av en rättslig process mot lagen, hävdar att den är en grov intrång av civil myndighet i religiösa frågor och att den försöker använda Guds ord för statens syften. Striden om lagar med fokus på tro pågår runt om i landet, med konservativa lagstiftare som stöds av kristna och motstånd från andra religiösa och sekulära allierade.

Flera stater har övervägt trofrämjande lagar de senaste åren, inklusive de som främjar display eller diskussion om Tio Guds Bud i skolorna och de som tillåter skolkaplaner. Vissa stater har redan antagit sådana lagar, trots att vissa förslag modifierats under processens gång. En stat har till och med utfärdat en direktiv för att integrera bibeln och Tio Guds Bud i undervisningen utan lagstiftning.