KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

Så kan Sverige få en annan syn på religion

Räddningsmissionen hoppas att Sverige, genom att ta efter grannlandets lagstiftning, kan skapa ett samhälle som är positivt inställt till religion och livsåskådning.

Norges nya lag om trossamfunden, som trädde i kraft för tre år sedan, bygger på idén att samhället ska vara ”livssynsöppet”. Enligt denna lag ska religion och livsåskådningar inte ses som problem utan som tillgångar. För att lära av Norge och deras syn på religion och samhälle ordnade Räddningsmissionen, Betlehemskyrkan och föreningen Valv i Göteborg ett seminarium. Ingrid Rosendorf Joys, generalsekreterare för Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, deltog och påpekade en viktig skillnad jämfört med Sverige. I Norge har de norska humanisterna en självklar plats i rådet, vilket hon ser som en stor fördel. Humanisterna håller andra sanna genom att påpeka att religion även kan användas i andra syften.

Hon förklarade att ett livssynsöppet samhälle är ett där man har rätt att tro, börja tro, sluta tro eller byta religion. Religionsfriheten ska inte bara existera i teorin utan även i praktiken. Medborgarna bör finna sig i att möta religiösa uttryck i vardagslivet, som till exempel kyrkklockor eller kanske böneutrop. Rådet har i uppgift att hantera sådana praktiska frågor om religiöst liv och hur omgivningen hanterar det. Emellertid strävar man inte efter enhet i teologiska frågor, men man är eniga om att alla ska kunna leva ett gott liv.

Under seminariet närvarade också politikerna Jonas Attenius, socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande i Göteborg, samt Elisabet Lann, kristdemokratiskt kommunalråd i Göteborg. Båda var eniga om att Göteborg ska vara en stad för alla och att ett öppet och tolerant samhälle är grunden. De uttryckte oro över polariseringen i samhället och betonade vikten av att respektera religionsfriheten. De höll dock inte med varandra om hur stor plats religiösa uttryck bör få i skolan. Jonas Attenius menade att bordsbön inte hör hemma i skolan, oavsett vilken religion det gäller.