KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

Så minskar man risken för maktmissbruk i församlingen

Pastor Fredrik Lignell tror att det är möjligt att minska risken för maktmissbruk i församlingarna, efter Daniel Alms avgång.

Pingströrelsens ledare Daniel Alm har nyligen avgått efter att ha blivit anklagad för maktmissbruk. Just nu arbetar samfundets ledning med att hantera den sorg och besvikelse som många känner. På flera platser runt om i landet hålls träffar för samfundets pastorer.

– Det som har hänt är naturligtvis sorgligt och tragiskt för de direkt berörda, men det påverkar också hela rörelsen. Det är därför viktigt att vi i denna situation samlas, ber och samtalar, säger Richard Svensson, tillförordnad kommunikationschef på Pingst FFS.

Pingst håller nu på att tillsätta en utredning som kommer att påbörja arbetet i slutet av månaden.

– I denna situation kan vi inte säga mycket mer. När utredningen är klar kommer vi att ta nästa steg, säger han.

Pastor Fredrik Lignell har ägnat mycket tankeverksamhet åt makt och maktmissbruk inom kyrkan. Tillsammans med Helen Västberg har han skrivit boken ”Fräls oss från ondo: om makt och maktmissbruk” och han föreläser regelbundet om problematiken. Han betonar att han inte har någon insikt i händelserna kring Daniel Alm och att han därför bara kommenterar maktmissbruk och ledarskap generellt.

– Jag vågar påstå att det inte finns några knep för en organisation som kan skydda sig helt från maktmissbruk. Det är något som alla, från katolska präster till sektledare i Knutby, kan vara skyldiga till, säger han.

Han fortsätter med att säga att man måste förstå vad som har hänt då maktmissbruk sällan uppstår i ett vakuum. Det kan finnas en kultur som har gjort det möjligt, och den måste utredas, enligt Fredrik Lignell.

När en ledare faller kan det få människor runt omkring att ifrågasätta allt de har upplevt i den miljön. Var allt bara en lögn? Fanns inte Gud med i något av det jag upplevde? Fredrik Lignell menar att det inte behöver vara så svart eller vitt.

– När jag var mycket ung var jag i en bibelskolemiljö där vi såg väldigt okritiskt på ledaren. När allvarliga händelser inträffade så ifrågasattes allt. Min erfarenhet är att man ändå kan separera; vissa av de upplevelser jag hade var vackra, men inte allt, säger han.

Enligt Fredrik Lignell har alla människor, inklusive ledare, brister. Frågan är inte vilka brister som diskvalificerar en person från ledarskap, det är fel sätt att tänka, enligt honom. Det handlar alltid om förtroende och att en person måste vara lyhörd och formbar som ledare. En ledare måste kunna se sig själv och sin egen sårbarhet, säger han.

Han poängterar vikten av att kunna reflektera över både styrkor och svagheter. Fredrik Lignell framhåller särskilt behovet av att vara medveten om de inre sår vi har. Om en ledare förnekar sina svagheter kan det korrumpera ledarskapet.

En kristen ledare kan inte ensamt ta ansvar för detta. Det kan vara till hjälp att ha själavårdare eller mentorer både inne i och utanför församlingen som kan fungera som bollplank.

Även om ledare får stöd finns det inga garantier, det är något Fredrik Lignell är tydlig med. En församling kan aldrig skydda sig fullständigt mot att en ledare agerar felaktigt. Om sådana situationer uppstår måste det finnas etablerade rutiner på plats.

– Det har visat sig vara mycket viktigt att ledningen vet hur man hanterar både den som har gjort fel och den som har drabbats, säger han.

Fredrik Lignell menar att det är viktigt att övergrepp och maktmissbruk inte sopas under mattan. Samtidigt krävs försiktighet när sådana fall utreds.

– Jag tror att man måste förstå vad som har hänt eftersom maktmissbruk sällan uppstår i vakuum. Det kan finnas en kultur som har möjliggjort det och den måste utredas. Men allt som kommer fram kanske inte behöver publiceras. Om man är angelägen att avslöja allt kan det leda till nya övergrepp.