KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

”Skandal hos pingstkyrkan: Daniel Alm förlorar förtroende efter utredning!”

"Förtroendet för den före detta föreståndaren Daniel Alm förbrukat enligt Pingst FFS utredning."

Under hösten 2023 ställdes Pingst – fria församlingar i samverkan, Pingst FFS, inför tunga anklagelser mot samfundets föreståndare Daniel Alm, vilket ledde till en omgående åtgärd där föreståndaren togs ur tjänst.
Anklagelserna, framförda av tidigare medarbetare togs på stort allvar, vilket ledde till att Daniel Alm fick lämna tjänsten medan en utredning tillsattes. Målet var dels att ta reda på anklagandenas riktighet, men också fokus på juridiska aspekter – om det fanns anledning att till exempel polisanmäla.
Några detaljer har tidigare inte framkommit men i samband med att anklagelserna blev publika, valde Daniel Alm att avgå och delade öppet på sociala medier om två relationer som översteg gränserna för vad som anses lämpligt.
Nu är utredningen klar, och i ett informationsmail som gått ut till anställda inom Pingströrelsen i Sverige berättar man i korta drag vad man kommit fram till.
Det första spåret av utredningen fokuserade på anklagelser om kränkande särbehandling. Slutsatsen av denna utredning var att även om anmälningsunderlaget fick stöd, kunde handlingarna inte juridiskt definieras som kränkande särbehandling eller trakasserier enligt gällande arbetsmiljölagstiftning eller diskrimineringslag. Däremot har det utmynnat i ett antal förslag på åtgärder för att förebygga liknande situationer framöver.
Exakt vilka dessa är framkommer inte av brevet.