KRISTNA NYHETSBYRÅN

Sök
Sök
Stäng denna sökruta.

Spännande möte för fred och försoning i Somaliland

"EFS stödjer utbildning om mänskliga rättigheter - viktigt arbete för en rättvis värld!"

EFS har varit involverade i ett pilotprojekt för att stärka mänskliga rättigheter i Somaliland, speciellt för minoritetsgrupper. Projektet har fått stöd från bland annat danska UD. En utbildning hölls för 25 somaliländska myndighetsrepresentanter där Niklas Eklöv deltog i samarbetet med Somaliland National Human Rights Commission.

Utbildningen fokuserade på social sammanhållning och mänskliga rättigheter. Niklas noterade att kvinnorna tog stor plats i gruppen av myndighetsanställda, trots samhällets patriarkala strukturer. Han ser detta som uppmuntrande och hoppas att det leder till fler dialog- och utbildningstillfällen.

Somaliland har länge anses vara en regional förebild för fred och demokrati. Trots detta har det varit en allvarlig väpnad konflikt i östra delen av landet det senaste året som ännu inte lösts. Spänningarna har även ökat med Somalia sedan Etiopien lovat stödja Somalilands självständighetskamp i utbyte mot en flottbas.

Niklas tror att en lösning på interna utmaningar i Somaliland är att trygga och respektera behoven av fred, frihet, utveckling och jämställdhet för alla medborgare oavsett klantillhörighet. Han ser det som en ära att kunna främja dialog om dessa frågor och hoppas att EFS kan bidra till positiva samtal på beslutsfattarnivå med konsekvenser på gräsrotsnivå, inklusive samarbete med Warsan i Somaliland.